Domovinka má nový výtah. Vekou radost z něho mají senioři i zaměstnanci stacionáře

Denní a týdenní stacionář Domovinka v Plzni na Slovanech funguje v prvním patře, a proto řadu let museli klienti na vozíčku využívat tak zvané schodišťové plošiny. Ta ovšem tamní zaměstnance dost trápila, často bývala poruchová a velmi pomalá.
Domovinka se  rozhodla tuto situaci řešit, aby klienti měli více pohodlí. “Plošinu jsme užívali sedm let, ale není to přesně to, co naši klienti potřebují, a proto jsem snažila o možnost zřízení výtahu. A povedlo se,  nyní už jezdíme nahoru a dolů  novým rychlým moderním výtahem, který vybudovala, za finanční podpory Magistrátu města Plzně, Tělovýchovná Jednota  Lokomotiva z.s., jakožto vlastník budovy,” uvedla ředitelka Domovinky Bohumila Hajšmanová.
Denní stacionář výtah akutně potřeboval, denně jej vozíčkáři využívají. Ráno je rodinní příslušníci přivezou a v klidu mohou odjet do zaměstnání. Ví, že o jejich blízkého je postaráno, nají se, dostane léky a hlavně je mezi lidmi, kteří mu rozumí, se kterými si může povídat. Celý den má rozplánovaný na různé aktivity, dbá se ale také na nutný odpočinek. Klienti stacionáře chodí i ven na procházky, jezdí na výlety, zajdou si s pomocí pečovatelek i do obchodu, do cukrárny. Odpoledne, po pracovní době, si je blízcí zase převezmou a tráví s nimi večery a víkendy. Takže výtah je neustále využívám, neslouží jen pro ranní příchod do stacionáře. “Naše práce je navíc opravdu důležitá sociální služba, která umožňuje seniorům zůstat co nejdéle doma, ale přitom nebýt v nebezpečí (puštěný plyn, vyvařený oběd, puštěná voda nebo i bloudění po městě) a nezůstat sám, když jsou blízcí v práci,” konstatuje Bohumila Hajšmanová.
Denní stacionář nabízí řadu služeb, které mohou klienti využívat denně, nebo také jen občas, dle potřeby jejich rodiny. “Senioři nás mohou navštěvovat třeba i jen jednou týdně, aby si pečující osoba odpočinula nebo měla čas si v klidu nakoupit, vyřídit úřady nebo své lékaře.  A protože jsou senioři v denním, ale i v týdenním stacionáři různě mobilní, vítáme každé ulehčení, což nám právě vybudování výtahu přineslo a za to moc děkujeme,” dodala Hajšmanová.
Martina Sihelská
Foto Domovinka

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *