Dobrá zpráva pro vodáky! Povolení ke splouvání jezů nakonec potřeba nebude!

Vodáci si mohou oddychnout a začít se těšit na sezónu. Na řekách je letos nečekají zbytečné zákazy a nařízení. Ministerstvo dopravy připravuje novelizaci vyhlášky, týkající se splouvání jezů. Bude z ní vyjmuta povinnost, která po vodácích požadovala mít ke splutí jezu povolení správce. Úprava bude provedena ještě před začátkem letošní vodácké sezóny.

„Ministerstvu dopravy jde o to, aby pravidla zbytečně nezatěžovala vodáckou veřejnost a zároveň nezapomínala na bezpečnost,“ řekl ministr dopravy Dan Ťok (ANO). Povinnost mít ke splutí jezu souhlas správce vodní cesty byla v Řádu plavební bezpečnosti několik let, až do loňského roku, kdy ji ministerstvo dopravy z této vyhlášky vypustilo. „Jsme rádi, že jsme se s ministerstvem zemědělství nakonec společně shodli na tom, že požadovat po vodácích, aby měli souhlas na splutí každého jezu, je přehnané. Rádi nastavíme pravidla tak, aby příliš neomezovala rekreační plavbu. Například v tom smyslu, že pokud to signální znak přímo nezakazuje, je možné splout jez na vlastní nebezpečí. V každém případě chceme vyhlášku upravit ještě nyní tak, aby tato formální záležitost nijak nezasahovala do vodácké sezóny,“ dodal Ťok.

 

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *