Děti ze Středoafrické republiky už dostávají slabikáře, na něž přispěla Plzeň

Pět tisíc kusů slabikářů, na něž přispěla Plzeň, dostávají v těchto dnech děti ve Středoafrické republice. Nezisková organizace SIRIRI tam realizuje program Škola hrou, částku 300 tisíc korun poskytnutou městem Plzeň využila právě na tisk a tvorbu slabikářů pro děti z tamních prvních tříd. Učebnice v jazyce sango jsou distribuovány zejména do škol v odlehlých vesnických částech, kam pomoc nedosáhne. SIRIRI na přípravě konceptu pracovala s tamními učiteli, kteří díky tomu vůbec poprvé dostali možnost vyučovat v rodném sangu a nikoli ve francouzštině.

„Máme od SIRIRI zpětnou vazbu o tom, že ve Středoafrické republice je o slabikáře obrovský zájem, ten jejich dosah bude pro zhruba 13 tisíc dětí. Projekt je zaměřen na vesnické a městské provinční školy v okresu Ouham-Pendé a odezva je velmi pozitivní. Jsem proto rád, že Plzeň mohla přispět, pokryli jsme zhruba třetinu nákladů, které dosud na projekt šly,“ uvedl primátor města Plzně Martin Zrzavecký.

„Tamní děti se dosud v první třídě učily číst a psát v úřední francouzštině, přestože tomuto jazyku prakticky vůbec nerozumí. Po ukončení prvního stupně základní školy uměla číst a psát asi jen třetina žáků. V rámci testování výsledků pilotního projektu, kdy se děti učily podle nového slabikáře v pro ně srozumitelném jazyce, se ukázalo, že před koncem školního roku 80 procent žáků ovládá čtení i psaní. Slabikář je formátem koncipován pro 2 až 3 žáky v lavici. Vytištěných 5000 kusů slabikářů by tedy mohlo posloužit tisícům malých Středoafričanů,“ uvedl Plzeňan Vojtěch Bílý, ředitel SIRIRI a člen týmu programu Škola hrou.

Součástí projektu bylo i školení učitelů, to se uskutečnilo v městě Bozoum, které se nachází téměř 400 kilometrů od hlavního města Bangui. Právě v Bangui probíhá většina rozvojových projektů, do vnitrozemí pracovníci neziskových organizací vyjíždějí jen zřídka. Vzdělávací kurz absolvovalo 130 účastníků ze 43 městských a 70 venkovských škol. Podle jednoho ze školních inspektorů, kteří se školení zúčastnili, se už vzdělávacích programů ve Středoafrické republice zkoušelo hodně. „Ale nikdy nebyly dotažené. Úspěch a potenciál programu Škola hrou vidím v tom, že se dostává až do vesnic, do venkovských škol, k venkovským učitelům,“ uvedl.

Podle Vojtěcha Bílého se v březnu uskuteční takzvaná evaluační cesta do škol v okresu Ouham-Pendé, při níž zástupci SIRIRI zmapují, jak se projekt vyvíjí. „Poté budeme rozpracovávat další etapy a postup, až děti slabikáři odrostou,“ doplnil Vojtěch Bílý. SIRIRI je nezisková organizace, která se jako jediná v České republice orientuje na rozvojovou spolupráci ve Středoafrické republice. Založena byla v roce 2006. Ve spolupráci s misionáři realizovala za deset let činnosti projekty v oblasti školství, zdravotnictví a zemědělství, které byly podpořeny částkou více než půl milionu euro. Většina darů pochází od drobných dárců z České republiky.

Středoafrická republika je jednou z nejchudších zemí světa. V žebříčku sledujícím index prosperity (www.prosperity.com), ve kterém se státy hodnotí nejen z hlediska ekonomiky, ale také z hlediska dostupnosti vzdělání, úrovně státní správy, bezpečnosti nebo osobní svobody, se v roce 2015 umístila jako poslední ze 142 sledovaných zemí.

Více o programu Škola hrou i o Středoafrické republice se mohou Plzeňané dozvědět přímo při osobním setkání s Vojtěchem Bílým a další školitelkou projektu, a to 13. prosince od 18:00 do 19:30 v plzeňské Galerii Evropského domu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje na náměstí Republiky 12.  Téma přednášky/setkání zní „Komenský v Africe? Česká stopa ve středoafrickém vzdělávání.“

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *