Čtyři řemeslníky povýšil kraj na mistry řemeslné výroby

Ocenění za nejlepší Památku Plzeňského kraje 2017 a titul Mistr tradiční řemeslné výroby Plzeňského kraje předal ve čtvrtek 7. prosince náměstek hejtmana pro oblast kultury a památkové péče Martin Baxa. Ceny byly předány v rámci Dne kultury a památek Plzeňského kraje.

„Plzeňský kraj má bohaté kulturní dědictví, ale také mnoho památek, které jsou často zapomenuté nebo v havarijním stavu. Vyhlášením soutěže Památka Plzeňského kraje chceme symbolicky ocenit práci lidí či jiných institucí, jež se o památky starají, renovují je a umožňují lidem si naše kulturní tradice připomínat a být na ně hrdi. Stejně tak řemeslníci, kteří svou prací udržují tradice našeho regionu a ukazují tak, že lidská zručnost je neocenitelné bohatství. Všem těm patří velký dík a mně je ctí tyto lidi a jejich práci ocenit,“ říká náměstek hejtmana Martin Baxa.

Soutěž „Památka Plzeňského kraje“ o nejlepší realizaci obnovy nemovité kulturní památky vyhlásil Plzeňský kraj letos poprvé. Hlasovat pro nejlepší obnovu památky mohla veřejnost od 25. října do 29. listopadu 2017, a to ve dvou kategoriích. Celkem platně hlasovalo 628 hlasujících.

Do soutěže Památka Plzeňského kraje zasílali své návrhy na ocenění pracovníci úseku památkové péče Obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje a Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni.Nominováno bylo celkem 19 nemovitých kulturních památek, jejichž obnova byla dokončena v letošním roce. V kategorii věnované sochám a drobné architektuře bylo nominováno 9 kulturních památek a v kategorii „Stavby“ se vybíralo z 10 kulturních památek.

O hlavních cenách „Památka Plzeňského kraje“ rozhodla na základě bodování pětičlenná odborná komise. Hlavní cenu „Památka Plzeňského kraje“ získalo město Kdyně za celkovou opravu domu čp. 89 ve Kdyni. Dále odborná komise ocenila obnovu interiéru schodiště a arkádové lodžie zadní budovy zámku Nebílovy a obnovu interiéru a fasád kaple v Kramolíně.

Druhou hlavní cenu „Památka Plzeňského kraje“ pro rok 2017 v kategorii Drobná architektura a sochy získalo město Úterý za restaurování mariánského sloupu. Ocenění za obnovu kulturní památky získala obec Líšťany za zdařilé restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v části obce Hunčice a obec Dobřív za restaurování sochy rovněž sv. Jana Nepomuckého u mostu přes Padrťský potok.

Hlasování veřejnosti vyhrála obnova kostela Panny Marie Sněžné v Rokycanech a restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého u mostu přes Padrťský potok v Dobřívě.

Při příležitosti Dne kultury a památek Plzeňského kraje byl též předán certifikát šesti památkám, u kterých v dubnu letošního roku schválila Rada Plzeňského kraje zápis do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Plzeňského kraje. Certifikátem Plzeňský kraj osvědčuje trvalý zájem o zachování a rozvoj nemateriálního kulturního dědictví na svém území.

Jedná se o následující památky:

  • Staročeská svatba, masopustní průvod městem Plánice, jehož nositelem je SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Plánice
  • Postřekovský masopust, jehož nositelem je Tělovýchovná jednota Sokol Postřekov, z.s.,
  • Plzeňské loutkářství, jehož nositelem je Divadlo ALFA, příspěvková organizace
  • Bednáři Plzeňského Prazdroje, jehož nositelem je Plzeňský Prazdroj, a. s.
  • Kolovečská keramika rodiny Volfů, jehož nositelem je Martin Volf
  • Ochotnické divadlo západních Čech, jehož nositelem je Spolek divadelních ochotníků v Radnicích, z.s.

Vůbec poprvé byla letos také vyhlášena cena Plzeňského kraje za mistrovství v tradiční rukodělné výrobě spojená s udělením titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje. Na základě doporučení odborné komise bylo Radou Plzeňského kraje schváleno udělení titulu následujícím čtyřem řemeslníkům:

  • Rudolfu Volfovi z Kolovče v oboru hrnčířství
  • Miloslavu Trefancovi z Čínova v oboru kovářství
  • Josefu Hrůzovi z Kyšic v oboru bednářství
  • Martinu Volfovi z Kolovče v oboru hrnčířství

První tři jmenovaní jsou zároveň držiteli titulu Nositel tradice lidových řemesel udělovaného každoročně ministrem kultury ČR.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *