Čtrnáct pracovníků dětských domovů dostalo ocenění od hejtmanství

Za profesionální práci dnes na krajském úřadě poděkoval hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard vybraným pracovníkům dětských domovů, které zřizuje Plzeňský kraj. Ocenění v podobě pamětní medaile, děkovného listu a drobný dar si převzalo celkem 14 zaměstnanců krajských zařízení.

 „Plzeňský kraj má systémovou péči v dětských domovech na vysoké úrovni, proto i nadále chceme pokračovat v podpoře těchto zařízení. Při svých návštěvách jsem se přesvědčil, že o děti je v našich domovech velice dobře postaráno. A proto bychom rádi alespoň touto cestou symbolicky poděkovali pracovníkům domovů, kteří mají mnohdy svou práci jako poslání a dávají do ní srdce,“uvedl hejtman Josef Bernard.Společně s ním přišla pracovníkům organizací Plzeňského krajepoděkovat a předat symbolické dary také náměstkyně hejtmana Ivana Bartošová.

 

Ocenění pracovníci

 

Dětský domov Horšovský Týn

 

Jiřina Tomanová

V domově pracuje od roku 1975 jako vychovatelka. Svou prací se jako pomyslná „teta“ zapsala do života stovek dětí, které prožily část svého dětství právě v tachovském domově, a právě „teta“ Jiřina se podílela na jejich přípravě do budoucího života. Ocenění si zaslouží i v souvislosti s odchodem na zasloužený odpočinek.

 

Bc. Ivana Vojtová

Pracuje v domově od roku 2004 jako účetní. Dlouhodobě odvádí špičkovou práci na ekonomickém úseku, má vysoce profesionální přístup k plnění svých pracovních povinností, za což si zaslouží ocenění.

 

Dětský domov Kašperské Hory

 

Jana Tomanová

V domově pracuje od roku 1982, po celou dobu jako sociální pracovnice. Je velmi svědomitá, děti k ní mají velkou důvěru. Obracejí se na ni se svými radostmi i starostmi a ona je vždy ochotně vyslechne a  pomůže. Často pomáhá i těm, kteří brány domova již opustili. Už řadu let připravuje program například vánoční besídky. Pro svou srdečnou povahu a smysl pro humor je oblíbená i v kolektivu, svou práci v dětském domově vnímá spíše jako poslání a vykonává ji především srdcem.

 

Drahoslava Kadlecová

V domově v Sušici pracuje od roku 1979. V roce 1991 zkusila jinou práci, ale ani ne po roce se jí po domově zastesklo a vrátila se. V loňském roce odešla do důchodu, ale opět se jí zastesklo po dětech i domově a vrátila se jako asistentka k malým dětem, nyní zastupuje dlouhodobě nemocného kolegu jako vychovatelka. Paní Kadlecová se zapsala do života stovkám dětí, mnohé z nich už jsou nejen dospělí, ale dokonce i babičky či dědečkové. Založili vlastní funkční rodiny, svým dětem dali lásku i jistotu do života tak, jako jim totéž dala „teta Dáša“. Dodnes jí volají, když potřebují poradit, jsou smutní nebo šťastní. A stejně jako pro děti je „teta Dáša“ zde i pro kolegy, kteří si bez ní, jejího humoru, elánu a dobré nálady neumí domov představit.

 

Dětský domov Nepomuk

 

Eliška Vasková

V domově pracuje od roku 2003, začínala jako asistentka pedagoga, nyní pracuje jako vychovatelka. Prošla všemi pěti rodinnými skupinami v domově, nyní již několik let působí jako kmenová vychovatelka rodinné skupiny Oselce. Zajišťuje zde dopravu dětí k lékaři i na veškeré aktivity dětí. Své svěřence připravuje na různé soutěže, například v soutěži BESIP její svěřenci skončili na 1. a 2. místě mezi domovy z celé ČR i s mezinárodní účastí. Je spolehlivá, pilná, pracovitá, dbá na sebevzdělávání. I s dětmi, které domov již opustily, udržuje kontakt a pomáhá jim v každodenním životě. Dětem dává nejen lásku a péči, ale vede je ke vzdělávání a vychování.

 

Galina Giblová

Do ČR se přistěhovala z Kazachstánu, kde pracovala jako učitelka matematiky. Její začátky u nás nebyly jednoduché, přesto, že úspěšně složila zkoušku z českého jazyka, musela několik let pracovat v dělnické profesi. V domově pracuje od roku 2003 jako kmenová vychovatelka rodinné skupiny Oselce. Dostudovala si speciální pedagogiku na univerzitě v Plzni. Dbá na vzdělávání dětí a doučuje i děti z ostatních skupin, ve výchově je důsledná a náročná. Svou práci nikdy neošidí a je proto dobrým příkladem nejen dětem, ale i svým kolegům.

 

Dětský domov Čtyřlístek, Planá

 

Věra Chodová

Pracuje jako vychovatelka v rodinné skupině pro těhotné dívky a nezletilé matky s dětmi a je polovinou úspěšného dua právě v této skupině.  Péčí paní Chodové a její kolegyně prošlo již 28 dívek a dětí. Tyto dívky zůstávají obvykle v domově do 18 let nebo do skončení přípravy na budoucí povolání. Profesí paní Chodové není jen vychovatelka, musí zastat také práci zdravotní sestry – porodní asistentky, což je její původní profese. Kromě toho musí zvládat také školní přípravu děvčat a především je připravit na jejich novou roli – roli maminky. To, že svou práci dělá dobře, je patrné z poměrně vysoké úspěšnosti při začleňování matek do společnosti, kdy 90 % dětí odchází z dětského domova se svými matkami.

 

Alena Matoušková

Je druhou polovinou úspěšné vychovatelské dvojice v rodinné skupině pro těhotné dívky a nezletilé matky s dětmi. Také paní Matoušková je původní profesí porodní asistentka. Její náplní práce je stejně jako u kolegyně školní příprava děvčat a příprava na jejich maminkovskou roli. Společně s kolegyní Chodovou zvládají svou práci profesionálně a již zmíněná vysoká úspěšnost při začleňování mladých matek do společnosti svědčí o tom, že právě Alena Matoušková je tou správnou vychovatelkou, která se s kolegyní skvěle doplňuje.

 

 

Dětský domov DOMINO, Plzeň

 

Alena Pavlíková

V domově působí jako vychovatelka od roku 1995, byla u zrodu samostatně žijících skupin rodinného typu, které vznikaly při dětském domově. Podílela se na počáteční organizaci a tvořila koncepci práce na odloučeném pracovišti, kde působí dodnes. Má velmi pozitivní vztah k dětem, svým pedagogickým i lidským přístupem často ovlivnila životy mnoha dětí a dala jim ten správný směr nejen ve vzdělávání, ale i na životní cestě.

Jana Petrovičová

V domově pracuje od roku 1998. Její největší aktivitou, zálibou i koníčkem je vedení pěveckého sboru při dětském domově. Dlouhá léta pravidelně připravuje děti na soutěže, koncerty a významné akce, na kterých se pak prezentují vždy s velkým úspěchem a obdivem. Mezi kolegy i dětmi je oblíbená pro svůj empatický i lidský přístup k dětem, obětavost a vstřícnost. Má úžasnou schopnost šířit kolem sebe pohodovou a klidnou atmosféru, díky níž si s dětmi umí vytvořit pevný vztah.

 

Dětský domov Staňkov

 

Bc. Vlasta Nová

V domově působí od roku 1996, podílela se na vzniku nové rodinné buňky, dnes 5. rodinné skupiny, na odloučeném pracovišti v Horšovském Týně. Náplní její práce je poskytování kompletní péče o děti, stravování, příprava do školy, oblékání a smysluplné trávení volného času. Snaží se dětem nahradit rodiče a je pro mnohé maminkou či babičkou. Je velmi pracovitá, svědomitá, zodpovědná a plná porozumění k dětské psychice. V týmu je respektovanou a oblíbenou kolegyní, která si pilně doplňuje vzdělání.

 

Zdeňka Konopíková

V domově pracuje jako kuchařka od roku 1989. Je spolehlivá, pracovitá a ochotná vykonávat činnost i nad rámec svých povinností. Stará se o dodržování pestrosti jídelníčku dle zásad zdravého stravování, ale nikdy nezapomene potěšit mlsné jazýčky malých i velkých strávníků. Díky svému milému a obětavému přístupu je oblíbenou „tetou“ u dětí, stejně tak je oblíbenou kolegyní.

 

Dětský domov Tachov

 

Lenka Lipchavská

V domově pracuje jako mzdová účetní a personalistka, ale dokáže v případě nutnosti zastoupit denní vychovatele či noční asistenty. Není výjimkou, že ji zastihnete v domově i mimo pracovní dobu, a to bez nároku na finanční ohodnocení. Svou práci vychovává pečlivě a bez chyb, je hnacím motorem a srdcem domova. Bez ní si jen málokdo dovede tachovský domov představit.

 

 

 

 

Dětský domov Trnová

 

Milena Tirbová

V domově pracuje bez mála 30 let. Za celou dobu svého působení vykonávala několik činností v různých pracovních pozicích. Každá činnost byla v úzkém kontaktu s dětmi. Nikdy jí nebylo zatěžko doprovázet děti na jejich akce i v době svého osobního volna. Ke každému dítěti si našla svoji cestičku, děti ji mají rády a vzpomínají na ni i po odchodu z dětského domova.  Pro svoji velkorysou povahu a ochotu vždy pomoci druhým je velmi oblíbená nejen u dětí, ale i u zaměstnanců, pro které má vždy pochopení. V současné době zastává funkci vedoucí provozně technického provozu. I přes administrativní zátěž, vyžadovanou současnou pozicí, si najde chvilku pro čas strávený s dětmi.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *