České dráhy nabízejí výhodné parkování v blízkosti plzeňského hlavního nádraží

Cestujícím, kteří využijí k cestě z Plzně vlaky Českých drah a zakoupí si jízdenku na vzdálenost minimálně 100 kilometrů v jednom směru, je od začátku května určena nová služba ČD Parking. Díky ní můžou až na 24 hodin zaparkovat za 99 Kč v blízkosti plzeňského hlavního nádraží v Garážích Plzeň (U Ježíška) a dál pokračovat vlakem například na jednodenní služební cestu či výlet. Stejnou výhodu budou mít také držitelé In Karet s aplikací IN 100 a IN Business a cestující s Kilometrickou bankou, mezinárodními jízdenkami, Celodenními nebo Skupinovými víkendovými jízdenkami. Plzeň je po Praze, Pardubicích a České Třebové už čtvrtým městem, kde je možné službu ČD Parking využívat.

Vlaky Českých drah využívá velký počet cestujících a po celou dobu modernizace stanice Plzeň hlavní nádraží je jak přímo před výpravní budovou, tak v blízkém okolí stavby obtížné zaparkovat. ČD Parking nabízí v docházkové vzdálenosti cca 300 metrů  non-stop hlídané parkoviště za cenu 99 korun vždy s platbou u obsluhy garáží.

Podmínky parkování v ČD Parkingu

Při vjezdu do Garáží Plzeň klient ČD odebere parkovací lístek z výdejového stojanu a zaparkuje na libovolném parkovacím místě, které není rezervované.

Při odchodu z garáží je zákazník ČD povinen vzít parkovací lístek s sebou (slouží pro vstup do objektu).

Při následném návratu do garáží klient ČD nejdříve (před odjezdem) zaplatí parkovné na ruční pokladně garáží (u obsluhy garáží). V případě, že provede platbu v automatické pokladně, bude mu naúčtována sazba parkovného dle běžného ceníku (bez výhod ČD Parkingu).

Tarif 99 Kč den (sazba parkovného je účtována za každých započatých 24 hodin) je pouze pro zákazníky společnosti České dráhy, kteří cestují na jednu jízdenku minimálně 100 km v jednom směru a dále pro držitele In Karet s aplikací IN 100 a IN Business, Kilometrické banky, mezinárodních jízdenek, Celodenních jízdenek nebo Skupinových víkendových jízdenek. Pro využití tohoto tarifu je klient povinen předložit obsluze garáží jeden z výše uvedených dokladů.

V případě, že zákazníci ČD chtějí využít tento tarif a budou předkládat jízdenku, musí datum příjezdu do garáží korespondovat s datem odjezdu z hlavního nádraží v Plzni. Tato podmínka platí v případě parkování po dobu max. 24 hodin. V případě, že klienti budou parkovat déle než 24 hodin, jsou pro přiznání parkovací nabídky ČD Parking povinni k této jízdence doložit zároveň jízdenku, kterou využili pro cestu zpět s příjezdem na hlavní nádraží v Plzni. Tato jízdenka musí mít shodné datum příjezdu na hlavní nádraží Plzeň s datem výjezdu z garáží.

Po dobu parkování v garážích platí pro klienty využívající produkt ČD Parking „Provozní řád Garáží Plzeň“.

Radka Pistoriusová

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *