Češi jsou tolerantní národ. Bojí se ale migrantů a teroristického útoku, ukázal průzkum

Češi jsou v mnoha ohledech velice tolerantní. Nevadilo by jim mít za souseda Roma nebo Vietnamce, schvalují instituci registrovaného partnerství. Více jak polovina z nich ale někdy byla svědkem diskriminace. Pojem migrace je v české společnosti vnímán negativně, lidé se bojí teroristického útoku (48 % dotázaných) a nelegální migranty by odmítali i za případného použití násilí (72 % respondentů). Méně tolerantní jsou Češi na trhu práce, 56 % z nich zastává názor, že český občan by měl mít při žádosti o práci přednost před osobou jiného etnika. Vyplývá to z aktuálního průzkumu projektu Absolut Tolerance, který zpracovala agentura Rondo Data.

Více jak polovina Čechů byla někdy svědkem diskriminace. S jinými etniky ve společnosti nemají problém

Většině oslovených by nevadilo, kdyby byl jejich soused jiné etnické příslušnosti, například Rom nebo Vietnamec (rozhodně nevadilo uvedlo 23 %, spíše nevadilo 47 % respondentů), nebo kdyby to byl jejich spolupracovník (rozhodně nevadilo 33 %, spíše nevadilo 48 % respondentů),“ říká Dagmar Rychterová za projekt Absolut Tolerance, u jehož příležitosti byl průzkum realizován.

Čechům také nevadí, pokud by jim jejich dítě oznámilo, že chce uzavřít sňatek s osobou jiného etnika, přáli by mu štěstí (42 %), menšímu procentu by to vadilo, ale jeho rozhodnutí by tolerovali (41 %) a dalším by to vadilo a snažili by se mu to rozmluvit (17 %). Valná většina z nich také podporuje inkluzivní vzdělávání dětí jiného etnika v českých školách. Ty by se dle jejich názoru měly vzdělávat ve společné třídě s českými dětmi bez rozdílu (83 %). Tolerantní jsou Češi i co se týče náboženského vyznání, u kterého by měl mít každý možnost svobodné volby (77 %). Navzdory těmto výsledkům však bylo 51 % respondentů někdy svědkem diskriminace, ať už na základě barvy pleti, náboženství, pohlaví, jazyka, věku nebo politických názorů.

Instituce registrovaného partnerství Čechům nevadí. Jsou i pro adopci homosexuálními páry

Podle výzkumu jsou Češi tolerantní i co se týče jiné odlišné sexuální orientace. Více jak polovině z nich by nevadilo, kdyby jim jejich dítě oznámilo, že je homosexuál (64 %). Podobné procento si také myslí, že by měl mít pár stejného pohlaví možnost adoptovat a vychovávat dítě (65 %). Instituci registrovaného partnerství u homosexuálních párů schvaluje 59 % Čechů, další by souhlasili, ale bez možnosti svatby v kostele (23 %), a 18 % s ní nesouhlasí. S lidmi, kteří jsou homosexuální, vychází dotázaní úplně stejně, jako s ostatními (82 %). Menšina vychází lépe s heterosexuály (9 %) a nemůže homosexuály vystát (4 %). Někteří však s homosexuály vychází lépe než s heterosexuály (5 %).

Čech by měl mít před občanem jiného etnika přednost na trhu práce

Tolerance u české populace naopak chybí v souvislosti s pracovním trhem. Češi se bojí, že jim občané jiného etnika budou brát práci. Z toho důvodu si myslí, že by měl mít občan České republiky na trhu práce přednost před osobou jiného etnika (56 %),“ říká Tomáš Kučera, z Rondo Data. Zaměstnavatel by tak měl při výběrovém řízení upřednostnit Čecha, i když by jeho schopnosti a kvality byly nižší.

70 % Čechů vnímá pojem „migrace“ negativně, téměř polovina se obává teroristického útoku

Češi mají z fenoménu migrace strach. Vnímají ho negativně a bojí se zejména o svoji bezpečnost a bezpečnost svých dětí (44 %). Dále se obávají, že v Evropě zavládne vláda Islámu (24 %). Velká část lidí však pojem vnímá neutrálně (22 %) a nemají ho spojený s negativními ani pozitivními emocemi. Se strachem z migrace je spojená i obava z nelegálních migrantů a teroristického útoku v České republice. Češi si myslí, že nelegální migranty by měl stát odmítat i za případného použití násilí (72 %), teroristického útoku v České republice se bojí 48 % dotázaných.

Průzkum na vzorku 2 000 respondentů ve věku 18-65 let realizovala pro projekt Absolut Tolerance společnost Rondo Data, která se zaměřuje na průzkumy veřejného mínění a výzkumy trhu.

Kompletní výsledky průzkumu Absolut Tolerance

Vadilo by Vám, kdyby byl Váš soused jiné etnické příslušnosti? (Vietnamec, Rom…)

Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne
9,44 % 20,92 % 46,67 % 22,97 %

Vadilo by Vám, kdyby byl Váš spolupracovník jiné etnické příslušnosti? (Vietnamec, Rom…)

Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne
5,93 % 12,38 % 48,40 % 33,30 %

Vaše dítě by Vám oznámilo, že chce uzavřít sňatek s osobou jiné etnické příslušnosti. Jak byste reagoval/a?

Vadilo by mi to, snažil/a bych se mu to rozmluvit Vadilo by mi to, ale jeho rozhodnutí bych toleroval/a Nevadilo by mi to, přál/a bych mu štěstí
17,25 % 40,59 % 42,16 %

Jaký máte názor na inkluzivní (společné) vzdělávání dětí jiného etnika?

Jsem pro, děti žijící v Česku by se měly vzdělávat ve společné třídě bez rozdílu Jsem proti, děti jiného etnika by se měly vzdělávat v oddělených třídách
82,80 % 17,20 %

Měl by mít občan ČR na trhu práce přednost před osobou jiného etnika?

ANO NE
56,48 % 43,52 %

Myslíte, že jsou v ČR na současném trhu práce osoby jiného etnika

Diskriminovány Zvýhodňovány Necítím žádný rozdíl v diskriminaci či zvýhodňování
15,52 % 30,31 % 54,28 %

Vaše dítě by Vám oznámilo, že je homosexuálního sexuálního zaměření, vadilo by Vám to?

ANO NE
35,61 % 64,39 %

Měl by mít pár stejného pohlaví možnost adoptovat a vychovávat dítě?

ANO NE
65,23 % 34,77 %

Schvalujete instituci registrovaného partnerství u homosexuálních párů?

Ano Ano, ale bez možnosti svatby v kostele Ne
59,05 % 22,86 % 18,09 %

Jak vycházíte s osobami, o kterých víte, že jsou homosexuálové?

Úplně stejně, jak s ostatními Ne moc dobře, lépe vycházím s heterosexuály S homosexuály nevycházím dobře vůbec, nemohu je vystát S homosexuály vycházím lépe než s heterosexuály
82,38 % 8,65 % 4,20 % 4,77 %

Myslíte si, že by lidí v ČR měli mít možnost svobodné volby náboženského vyznání?

Ano Ne Nevím
77,29 % 4,77 % 17,93 %

Byl/a jste někdy svědkem diskriminace? (na základě barvy pleti, náboženství, pohlaví, jazyka, věku, politických názorů…)

Ano Ne Nevím
51,49 % 28,11 % 20,40 %

Myslíte si, že by měl stát v rámci bezpečnosti monitorovat náboženské a politické vyznání občanů?

Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Nevím
14,89 % 24,12 % 23,28 % 10,91 % 26,80 %

Obáváte se teroristického útoku v ČR?

Ano Ne Nevím
47,93 % 32,04 % 20,03 %

Jak vnímáte pojem „migrace“?

Pozitivně, myslím, že je dobré mixovat kultury pro naše obohacení Pozitivně, Evropa vymírá a potřebujeme migranty pro zajištění málo atraktivních pozic nebo pozic, kde chybí odborníci (uklízeči, manuální, pomocné a dělnické práce, lékaři..) Negativně, bojím se zejména o svoji bezpečnost a bezpečnost mých dětí
3,72 % 4,61 % 44,05 %
Negativně, bojím se, že v Evropě zavládne vláda Islámu Negativně, nejvíce se bojím, že mi migranti seberou práci Neutrálně, ani pozitivně, ani negativně
23,86 % 1,84 % 21,92 %

Mělo by Česko odmítat nelegální migranty i za případného použití násilí?

ANO NE
71,89 % 28,11 %

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *