Cenu města Plzně získal vědec Jaroslav Hrabák

Uznávaný čtyřiatřicetiletý vědec Jaroslav Hrabák, jenž se věnuje výzkumu rozpoznávání takzvaných panrezistentních bakterií, získal dnes Cenu města Plzně. Ocenění si převzal z rukou primátora Martina Zrzaveckého, který při slavnostním setkání u příležitosti 97. výročí Dne vzniku samostatného Československa předal i plakety s vyobrazením městské historické pečetě, a to čtyřem laureátům. Plakety byly uděleny herečce Divadla Alfa Blance Josephové – Luňákové, majiteli domu s cennými interiéry Adolfa Loose Michalu Brummelovi, Jaroslavu Maškovi, jenž se přes 70 let věnoval výchově junácké mládeže v Plzni, a děkance Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni Iloně Mauritzové.

„Jsou to významná ocenění. Město Plzeň má jejich prostřednictvím možnost oceňovat lidi, kteří vynikli ve své práci nebo v životě, kteří svá povolání cítí spíše jako poslání, kteří svým umem, nápady, poctivostí a znalostmi obohacují nejen sami sebe a svou práci, ale i nás všechny,“ uvedl mimo jiné ve svém proslovu primátor Martin Zrzavecký.

Doc. Ing. Jaroslav Hrabák Ph.D. je manažerem Biomedicínského centra Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Cenu získal za úspěšné završení problému, jenž je Světovou zdravotnickou organizací označován za jednu z největších hrozeb vůbec, je jím vzrůstající odolnost bakterií vůči antibiotikům. Zvýšená odolnost bakterií k antibiotikům znamená smrtelné riziko pro pacienty na jednotkách intenzivní péče, po složitých chirurgických zákrocích, s defekty imunity. Tým docenta Hrabáka vyvinul postup, jak rezistentní bakterie rozpoznat s pomocí hmotnostní spektrometrie rychleji, během několika hodin místo dříve obvyklých několika dní. Význam jeho práce dokládá cena Neuron pro mladé vědce, jejímž laureátem za rok 2015 se stal.

Cena města Plzně je určena zejména k ocenění fyzických osob nebo vědeckých kolektivů, případně právnických osob nebo jejich organizačních složek za významná vědecká díla v oborech společenských věd, objevy v oboru přírodních věd nebo rozvinutí technického pokroku novými technologiemi. Cena může být udělena i za významné umělecké dílo spojené s Plzní, není ale určena k oceňování politických zásluh ani celoživotního díla. Cena má podobu listiny opatřené znakem města a otiskem městské historické pečeti a je spojena s peněžitou odměnou ve výši 50 tisíc korun. O udělení rozhoduje zastupitelstvo města na návrh rady města nebo zastupitelstva městského obvodu.

Vyobrazení městské historické pečetě obdrželi:

Ing. Michal Brummel, potomek původních majitelů domu v Husově ulici číslo 58, který je v současnosti nejzachovalejším a nejcennějším dílem architekta Adolfa Loose v Plzni. Pečeť města Plzně mu byla udělena za záchranu domu, který patří k nejcennějším památkám moderní architektury, a za vytvoření jedinečného soukromého muzea.

Blanka Josephová – Luňáková, dlouholetá členka Divadla Alfa a kulturní i sociální aktivistka. Pečeť města Plzně jí byla udělena za úspěšné a aktivní působení v Divadle Alfa a za četné přínosné aktivity v kulturní a sociální oblasti.

Ing. Jaroslav Mašek – Pečeť města Plzně převzal za celoživotní obětavou výchovu plzeňské mládeže a za neustávající aktivity v junáckém hnutí v Plzni.

Doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., děkanka Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni, v období 2011 – 2015 zastávala funkci rektorky této vysoké školy. Pečeť města Plzně jí byla udělena za přínosné, tvořivé a vstřícné vedení univerzity v období 2011 až 2015.

Městská pečeť je primátorskou insignií, její užívání je ve výhradním právu primátora a je nepřenosné. Primátor může darovat plaketu s vyobrazením městské historické pečeti občanům města a dalším osobám, které se zasloužily o rozvoj Plzně, její propagaci, ochranu jejích práv a zájmů nebo jiným způsobem napomohly zvýšení prestiže města.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *