Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost 2014 má vítěze

Dnes byly na krajském úřadě vyhlášeny výsledky 2. ročníku soutěže Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2014. První místa obsadila Fakultní nemocnice Plzeň a Doosan Škoda Power.

Z rukou hejtmana Plzeňského kraje Václava Šlajse převzali vítězové 2. ročníku soutěže Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2014 certifikát, koš s regionálními potravinami a od Regionální Hospodářské komory Plzeňského kraje obrazy, které byly malovány klienty z Denního stacionáře Človíček s mentálním a tělesným postižením.

„V dnešní době by firmy neměly hledět pouze na zvyšování produkce a vytváření zisku, ale měly by dbát i na pracovní podmínky zaměstnanců a své okolí“ uvedl při slavnostním vyhlášení výsledků hejtman Václav Šlajs. „Je dobře, že se najdou firmy, které se chovají odpovědně a přispívají tím k tomu, že Plzeňský kraj je dlouhodobě nejlepším místem pro život.“

 

 

Kategorie Veřejný sektor:

  1. Fakultní nemocnice Plzeň
  2. Bolevecká ZŠ Plzeň, nám. odboje 18, příspěvková organizace
  3. Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov

 

Kategorie Podnikatelský sektor:

  1. Doosan Škoda Power s.r.o.
  2. Škoda JS a.s.
  3. Škoda Transportation a.s.

Přihlásit do soutěže se mohly všechny podnikatelské subjekty a subjekty veřejného sektoru, které působí na území Plzeňského kraje, vyplněním přihlášky a dotazníku v období března a dubna. V květnu pak proběhlo hodnocení.

Cílem soutěže je ocenit veřejný sektor (tj. neziskové organizace, obce, školy, nemocnice aj.) a podnikatelský sektor, který je v Plzeňském kraji aktivní na poli společenské odpovědnosti.

Obecným cílem soutěže je iniciovat zájem organizací o principy společenské odpovědnosti, charakterizované především zvýšeným zájmem o problematiku životního prostředí a sociální odpovědnosti, iniciovat posun pohledu na vlastní společenskou roli z úrovně „Profit only“ (pouze zisk) k širšímu pohledu tří „P“ – „People – Planet – Profit“ („lidé – planeta – zisk“).

Druhý ročník Ceny hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost 2014 vyhlásil Plzeňský kraj ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Plzeňského kraje a Radou kvality ČR. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost ideově vychází z Národní ceny ČR za CSR (CSR = Corporate Social Responsibility).

 

Společenskou odpovědnost jakožto odpovědnost firem za dopad jejich činnosti na své okolí definovala v roce 2011 Evropská komise. V praxi to znamená, že podniky, které přijaly zásady CSR za své, si dobrovolně stanovují vysoké etické standardy, snaží se minimalizovat negativní dopady na životní prostředí, pečují o své zaměstnance, udržují s nimi dobré vztahy a přispívají na podporu regionu, v němž podnikají. To firmám přináší možnost odlišit se od konkurence, stát se pro své zaměstnance atraktivním zaměstnavatelem a pro ostatní firmy žádaným partnerem.   (tz)

 

 

 

 

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *