Brdy budou přístupné veřejnosti. A ministerstvo už ví jak

Brdy se pro veřejnost otevřou 1. ledna 2016 a z bývalého vojenského újezdu vznikne chráněná krajinná oblast (CHKO). Ministerstvo životního prostředí na svých webových stránkách zveřejnilo, jak si správu celého území vlastně představuje. Péčí o chráněnou krajinnou oblast chce pověřit středočeské regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR). A to by mělo začít jednat s vlastníky pozemků,  úřady Plzeňského a Středočeského kraje, okolními obcemi, Klubem českých turistů a dalšími subjekty o promyšleném zpřístupnění Brd.

Jedním z prvních úkolů nového správce chráněné krajinné oblasti bude vytvoření systému turistických cest, naučných stezek a cyklotras umožňujícího návštěvu zajímavých míst s navázáním na nástupní místa (záchytná parkoviště) v blízkosti obcí. K tomu bude nutné po dohodě mezi Plzeňským a Středočeským krajem zajistit kyvadlovou dopravu a vytvořit funkční informační střediska.

„Největším lákadlem Brd je bezpochyby 260 km2 pustiny bez sídel. Na mnohá místa, která byla veřejnosti nepřístupná, se lidé podívají poprvé po devadesáti letech. Právě proto chceme návštěvníkům nabídnout propracovaný informační systém, aby mohli zdejší přírodu postupně poznávat,“ vysvětluje Bohumil Fišer z AOPK ČR, regionálního pracoviště střední Čechy.

AOPK ČR obdržela první návrh sítě turistických pěších cest od Klubu českých turistů. S ním bude dále pracovat a ve spolupráci s újezdním úřadem a Vojenskými lesy a statky připraví společný návrh, který do konce roku 2015 projedná s okolními obcemi. „Počítáme s tím, že by v první půlce roku 2016 Klub českých turistů mohl vyznačit páteřní trasy, aby byly cesty připraveny na první turistickou sezónu nové CHKO Brdy. Dřívější termín je nereálný, protože zatím není vymezeno posádkové cvičiště, které zůstane v severní části nepřístupné. Není ani jasné, zda a v jakém rozsahu se zpřístupní turisticky atraktivní odlesněné dopadové plochy,“ doplňuje Bohumil Fišer.

Návštěvníkům zvýší komfort navázání turistických cest na nástupní místa. Ta by měla vzniknout vybudováním záchytných parkovišť, aby návštěvník nemusel urazit několik kilometrů, než se z nejbližší obce dostane na hranice CHKO. V současné době je část vojenského újezdu zpřístupněna o svátcích a víkendech. Turisté mohou již nyní využívat cykloturistickou a turistickou mapu Brdy (Strašicko a Rožmitálsko).

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *