Bohoslužba smíření v Betlémské kapli – pondělí 15. června

Při příležitosti 600. výročí Husovy smrti se v pondělí 15. června 2015 od 18.30 hodin koná v Betlémské kapli ekumenická bohoslužba smíření s Bohem a mezi křesťany s prosbou za odpuštění křivd minulosti. Promluví prof. Tomáš Halík a dr. Pavel Černý.

 

Bohoslužbě v Betlémské kapli budou předsedat vikář a farář Církve Československé husitské Daniel Majer a farář Českobratrské církve evangelické Pavel Pokorný. Zpěvem ji doprovodí Richard Pachman a Dita Horinková a na varhany bude hrát Bohumír Rabas, pořádá Sbor Církve bratrské v Praze 1 a Římskokatolická akademická farnost Praha, společně s dalšími duchovními a křesťany vnitřní Prahy.

V sobotu 20. června se budou ekumenické bohoslužby smíření konat i na jiných místech. Např. v kostele Panny Marie před Týnem na pražském Staroměstském náměstí začíná bohoslužba v 19.00 hodin. Katolické i nekatolické církve pro tuto příležitost vypracovaly společný návrh bohoslužby. „Je vhodné, aby tento krok smíření přijali za svůj pokud možno všichni křesťané naší země, aby nás osoba Mistra Jana Husa a jeho tragická smrt už nikdy nerozdělovala, a abychom tak vydali svědectví v úsilí o jednotu Kristovy církve před Bohem a před lidmi této země,“ píší v průvodním dopise předseda ČBK kardinál Dominik Duka a předseda Ekumenické rady církví v ČR Daniel Fajfr.

Akt smíření navazuje na vzájemné prosby o odpuštění, které vyjádřil v roce 1995 a 1997 papež Jan Pavel II. a v roce 1997 tehdejší předseda Ekumenické rady církví br. Pavel Smetana. „Dnes já, papež římské církve, jménem všech katolíků prosím za odpuštění křivd, spáchaných na nekatolících v pohnutých dějinách tohoto národa; zároveň ujišťuji, že katolická církev odpouští všechno zlé, co vytrpěly zase její děti. Ať je dnešní den novým začátkem ve společné snaze následovat Krista, jeho evangelium, jeho zákon lásky, jeho svrchovanou touhu po jednotě věřících v Kristu: `Ať všichni jsou jedno`,“ prohlásil 24. května 1995 v Olomouci Jan Pavel II. Tato slova zopakoval o dva roky později v pražské katedrále sv. Víta. V roce 1997 br. Pavel Smetana, tehdejší předseda Ekumenické rady církví v ČR, v odpovědi řekl: „Na statečná slova papeže Jana Pavla II. nemůžeme jinak než odpovědět: vděčně přijímáme jeho omluvu a radostně odpouštíme, ba už dávno jsme odpustili“.

Aleš Pištora

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *