Barokní kaple svatého Cyrila a Metoděje na Roudné je v novém kabátě

Nenápadná kaplička svatého Cyrila a Metoděje v ulici Pod Všemi svatými, která stojí vedle špýcharu na Roudné, prošla letos po více než třiceti letech větší opravou. Další z drobných sakrálních staveb na území Plzně se tak dočkala rekonstrukce pod dohledem památkářů. Správa veřejného statku města Plzně uvolnila na opravu ze svého rozpočtu 722 tisíc korun.

Omítky fasád i interiéru kaple byly masivně poškozeny vlhkostí a ve špatném stavu byly prejzy na střeše, proto bylo nutné památku opravit a zajistit i její blízké okolí, aby nedocházelo k dalšímu vlhnutí stavby. „Na území Plzně máme mnoho drobných památek, o které město pečuje. Opravy těchto památkově chráněných objektů jsou ale náročnější, neboť je nutné respektovat požadavky památkářů, které často zahrnují i staré, nyní již běžně nepoužívané, postupy či materiály. I v případě barokní kapličky svatého Cyrila a Metoděje na Roudné směřují veškeré navržené stavební úpravy k celkové ochraně objektu vedoucí k prodloužení a zachování jeho architektonické hodnoty a autentičnosti,“ vysvětlil technický náměstek primátora města Plzně Pavel Šindelář.

„Stavební práce započaly na jaře tohoto roku, kdy byly odstraněny vlhké omítky a část prejzové střechy, aby mohl být zjištěn aktuální stav krovu a klenby,“ uvedla Ilona Pelíšková ze Správy veřejného statku města Plzně, která má rekonstrukci na starosti. Po vyschnutí zdiva byla provedena opatření zamezující pronikání vlhkosti do stavby. Poté byly vytvořeny nové povrchy v těsné blízkosti kaple vyspádované směrem od objektu. Součástí rekonstrukce byla i úprava malého prostoru vedle kapličky, kde je umístěn kamenný památník připomínající její opravu v 80. letech minulého století. Ten byl vydlážděn křemennými valouny, zbytek okolí kapličky žulovými kostkami.

Celé zdivo má nyní světle šedou barvu. Tu dostaly i dřevěné vstupní dveře. Podle dostupných historických dokumentů se jedná o jejich původní barvu. Vzhledem ke špatnému stavu dřeva mohly být při jejich rekonstrukci použity jen jejich ozdobné kazety. Kapličku s jedním barokním oválným oknem nyní zdobí vrcholový křížek na kamenném podstavci nad vchodovým obloukem.

Barokní kaple svatého Cyrila a Metoděje byla postavená po roce 1600 a je spolu s ohradní zdí zapsaná do státního seznamu nemovitých kulturních památek. Objekt je hodnotným urbanistickým dokladem předměstské zástavby Plzně z období baroka.

Celý areál včetně sýpky byl v letech 1971 až 1987 postupně opravován a do interiéru kaple byly na krátkou dobu instalovány obrazy Cyrila a Metoděje od malíře Jiřího Kovaříka, jejichž fotokopie by se do kaple po opravě měly nově instalovat.

Zdroj: www.plzen.eu

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *