BAHNA 2015 – svátek příznivců vojenské pozemní techniky. Program – sobota 20. června

Den pozemního vojska Bahna 2015 se uskuteční v sobotu 20. června od 9.00 do 17.00 hodin v prostoru vojenského cvičiště Bahna u Strašic ve Vojenském újezdu Brdy. Armáda České republiky zde představí současné bojové postupy a armádní techniku, Nadace pozemního vojska AČR tradičně připravila historické ukázky, které letos připomenou 100 let od vzniku československých legií a 70 let od konce druhé světové války v Evropě.

Den pozemního vojska je pro českou armádu příležitostí, jak představit široké veřejnosti činnosti a odbornosti vojenských profesionálů. AČR zde prezentuje připravenost k obraně teritoria České republiky a jejích občanů. Bahna nejsou tedy pouze prezentační akcí pro veřejnost, ale součástí výcviku jednotek pozemních i vzdušných sil. Pozemní síly v letošním roce pokračují v přípravě 4. a 7. brigádního úkolového uskupení (BÚU), ve výcviku jednotek vyčleněných do Sil rychlé reakce NATO a zahraničních uskupení. Celé 4. BÚU je na základě splněné certifikace zařazeno do zdrojového rámce Sil rychlé reakce NATO (NRF – NATO Response Force) se schopností plnit úkoly v plném spektru operací podle článku 5 Washingtonské smlouvy o kolektivní obraně členských států Aliance.

V tomto duchu je také koncipována hlavní dynamická ukázka AČR – obranná operace praporního úkolového uskupení k zamezení postupu nepřítele, která je postavena na jednotkách 4. brigády rychlého nasazení a doplněna o další prvky z celé AČR včetně vzdušných sil. „Mohli bychom říct, že to bude tentokrát regulérní válka technologií. Použijeme zbraňové systémy a techniku, kterou v současné době Armáda České republiky disponuje,“ uvedl k jejímu obsahu zástupce velitele Pozemních sil AČR brigádní generál Ladislav Jung.

Poprvé vojáci divákům představí společné působení jednotky Vojenské policie a chemických specialistů při nasazení úkolového uskupení v prostoru operace. Policisté budou vysláni na místo incidentu, kde došlo k najetí spojeneckého vozidla na nástražné výbušné zařízení s podezřením na chemické látky. Připraveny jsou také ukázky jízdních vlastností kolových a pásových vozidel.

Do cvičení Bahna se zapojí přes 1 000 vojenských profesionálů včetně žáků Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO s více než 300 kusy pozemní techniky.

V letošním roce budou mít na Bahnech zastoupení i ozbrojené síly Rakouska, Slovenska, Polska a Spojených států amerických se svou technikou.

Den pozemního vojska Bahna 2015 organizuje Armáda České republiky reprezentovaná Velitelstvím pozemních sil v čele s generálmajorem Jánem Gurníkem ve spolupráci s Nadací Pozemního vojska AČR. Do akce se zapojí Sekce podpory Ministerstva obrany, Posádkové velitelství Praha, Vojenská policie AČR, Policie ČR, Vězeňská služba ČR, Muzeum na demarkační linii v Rokycanech, Československá obec legionářská a kluby vojenské historie.

 

PROGRAM

9.00 Promenádní koncert Ústřední hudby AČR

10.00 Průlety letounů Vzdušných sil AČR

10.10 Seskoky výsadkářů

10.15 Slavnostní zahájení, zdravice, salva z houfnic

10.35 Defilé historické techniky

11.10 Defilé současné techniky AČR

11.40 Defilé techniky zahraničních armád

11.50 Ukázky pilotáže vrtulníků Mi-24/34 a Mi-17/171

11.55 Historická ukázka – 100 let legií

12.15 Jízdní vlastnosti pásové techniky

12.30 Ukázka AČR – obranná operace praporního úkolového uskupení k zamezení postupu nepřítele

13.30 Historická ukázka – 70. výročí osvobození

14.15 Ukázka Policie ČR

14.35 Ukázka Vězeňské služby ČR

14.50 Jízdní vlastnosti kolové techniky

15.00 Ukázka činnosti Vojenské policie a 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany

15.20 Jízdní vlastnosti pásové techniky

15.30 Ukázka Vězeňské služby R – kynologie

15.45 Jízdní vlastnosti kolové a pásové techniky

15.55 Defilé sponzorů

17.00 Slavnostní nástup jednotek AČR

 

(Zdroj: Ministerstvo obrany ČR)

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *