Adoptujte si píšťalu němčických varhan, na které už hrál i Jakub Jan Ryba

V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Němčicích u Klatov mají unikátní varhany vyrobené v roce 1717 v dílně špičkového loketského varhanáře Johanna Leopolda Burkhardta. Hrál na nich i Jakub Jan Ryba. Nástroj je v současné době v renomované varhanářské dílně a čeká na dokončení svého zrestaurování, které je však velmi nákladné.

Finanční zdroje zajišťuje zejména Spolek na záchranu němčických varhan, a to díky podpoře dárců, Plzeňského kraje, Ministerstva kultury ČR, obce Předslav a farnosti Plánice. Z celkového rozpočtu záchrany němčických varhan, který činí celkem 2 823 650 Kč, ještě zbývá sehnat 376 050 Kč. Od roku 2020 do roku 2023 včetně se podařilo na vzácném nástroji zrealizovat záchranné restaurátorské práce v celkové souhrnné výši 2 447 600 Kč.

Přestože se v prosinci 2023 vrátí již z velké části zrestaurovaný nástroj zpět do Němčic, poslední záchranná etapa by měla být dokončena, podaří-li se sehnat chybějících finance, v roce 2024.

Tento záchranný projekt můžete nyní podpořit i formou adopce píšťal, v rámci které se můžete stát duchovním majitelem konkrétní píšťaly z jednotlivých rejstříků, a to ve výši jejich pořizovacích cen, tzn. 1 000 Kč, 2 000 Kč, 3 500 Kč a 5 000 Kč. Jména štědrých mecenášů budou pro budoucí generace umístěna přímo ve varhanním stroji a současně budou vyvěšena na čestném místě v prostorách kostela i na webových stránkách Spolku.

Na záchraně unikátního královského nástroje je možné se podílet rovněž prostřednictvím veřejné sbírky, jež má zřízený zvláštní účet č. 2101437964/2010. Jsou na něm viditelné údaje o názvu účtu přispívajícího dárce i detaily o transakci. Zasláním finančních prostředků na účet sbírky vyjadřujete svůj souhlas se zveřejněním těchto informací.

Poprvé bude možné slyšet zvuk z velké části zrenovovaných němčických varhan již letos, konkrétně 24. 12. 2023 ve 24 h, a to v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Němčicích u Klatov při Vánoční půlnoční bohoslužbě s barokním provedením České mše vánoční (1796) Jakuba Jana Ryby, který na unikátní nástroj i opakovaně hrál.

Zdroj: bip.cz

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *