Absolventi univerzit jsou dobře připraveni a mají ambice, ale zaměstnavatelé jim nedokáží nabídnout lákavou pracovní zkušenost

Dnešní absolventi univerzit přicházejí na trh práce dobře připraveni a ochotni plně se věnovat své kariéře. Zaměstnavatelé však dobře nechápou jejich motivaci, ukazuje nový výzkum společnosti Accenture týkající se pracovní síly budoucnosti.

Studie zaměstnanosti absolventů univerzit ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska v roce 2016, kterou provedla společnost Accenture, ukázala, že vzhledem k tomu, že tato generace vyrůstala v době úsporných opatření, obklopena obavami ze ztráty zaměstnání a rostoucími náklady na vzdělání, 8 z 10 studentů (79 %), kteří letos absolvovali, si vybíralo svůj studijní obor s ohledem na pracovní trh. Studijní obory z oblasti vědy, technologie, inženýrství a matematiky (STEM) zůstávají nejoblíbenějšími, a vybírá si je téměř třetina (30 %) studentů.

Kromě pečlivého výběru studijního oboru se mnoho studentů spokojí s tradičním tříletým studiem (růst z 83 % v roce 2015 na 89 % v letošním roce), které je levnější a umožňuje jim zahájit pracovní kariéru dříve.

Většina absolventů je ochotná jít na stáž nebo pracovat přesčas po večerech nebo po víkendech (67 % a 60 %), a více než tři čtvrtiny z nich (78 %) jsou ochotny se kvůli práci přestěhovat.

„To všechno zní jako dobré zprávy pro zaměstnavatele – mnoho absolventů, kteří dokončují své formální vzdělání a soustředí se na svou kariéru a zároveň jsou flexibilní s ohledem na pracovní dobu a místo výkonu práce,“ uvedla Payal Vasudeva, ředitelka divize Accenture Strategy ve Velké Británii. „Výzvou pro zaměstnavatele je využít talentu těchto absolvenů a uspokojit jejich motivaci a ambice; nejen přitáhnout největší talenty, ale také si je udržet.“

Absolventi jsou vybíraví ohledně typu organizace, pro kterou chtějí pracovat, a pouze 24 % z nich uvádí, že chtějí pracovat pro velkou společnost. Navíc, více než dvě třetiny (69 %) čerstvých absolventů má pocit, že na své současné pozici nejsou dostatečně vytíženi, což je o devět procentních bodů více, než v roce 2015. Devět z deseti těchto absolventů (89 %) plánuje opustit svého prvního zaměstnavatele do pěti let.

Co mohou zaměstnavatelé udělat, aby přitáhli nejlepší absolventy a udrželi si je?

Studie ukázala, že překonání rozdílu mezi vědomostmi získanými na univerzitě a úkoly, které čerství absolventi provádějí v práci, jim pomáhá cítit se hodnotnými a oceňovanými. Čerství absolventi jsou optimističntí s ohledem na dopad technologií na budoucí pracovní trh. Dvě třetiny (68 %) věří, že pokrok v oblasti digitálních technologií a umělé inteligence rozšíří jejich pracovní zkušenosti.

„Zaměstnavatelé mohou tuto vědomostní propast využít a zúročit nadšení pro digitální pokrok tím, že poskytnou příslušné formální vzdělání, zvláště v úvodní fázi pracovní kariéry. Tuto snahu je ale zapotřebí doplnit neformální a experimentální výukou ušitou na míru každému jednotlivci. Čerství a nedávní absolventi nezastávají jeden plošný přístup k osobnímu a kariérnímu rozvoji,“ dodává Vasudeva.

Průzkum také ukázal, že téměř dvě třetiny absolventů (64 %) by vyměnilo vyšší plat za lepší kulturu a společenskou atmosféru v práci. „Klíčem je absolventům nabídnout něco víc, než jen zaměstnání. Zaměstnavatelé si mohou udržet a zapojit více zaměstnanců, když jim poskytnou pozitivní prostředí, kde je zábava, které nabízí sociální a dobrovolnické příležitosti a také výukové a rozvojové programy,“ dodala Payal Vasuveda. Pro další informace o výzkumu www.accenture.com/UK2016GradResearch.

A jak je to v České republice?

„Naše interní průzkumy v regionu Střední a Východní Evropy naznačují, že hlavními motivátory pro zdejší absolventy jsou zajímavá práce, možnosti vzdělávání, dobrý kolektiv a rovnováha pracovního a soukromého života,“ uvedl Marek Gešo, manažer marketingu a komunikace Accenture v regionu SVE. „I proto se snažíme tyto faktory zohlednit v naší nabídce pracovních pozic pro absolventy v ČR – ať už se jedná o byznys konzultanty, nebo IT nadšence nebo lidi se znalostí cizích jazyků.“

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *