Hejtman Plzeňského kraje ocenil vynikající práci pěti ředitelů škol

Hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs přijal dnes na krajském úřadě pět ředitelů středních škol zřizovaných Plzeňským krajem, aby jim poděkoval za jejich vynikající práci.

Ing. Václav Bumbička – ředitel Střední školy a Základní školy, Oselce,

Ing. Jaroslav Černý – ředitel SOU elektrotechnického, Plzeň,

Mgr. Markéta Lorenzová – ředitelka Gymnázia a Střední odborné školy, Plasy,

Mgr. Milena Majerová – ředitelka Sportovního gymnázia v Plzni,

RNDr. Jiří Šlégl – ředitel Gymnázia Jaroslava Vrchlického, Klatovy.

To je pětice ředitelů, kteří dlouhodobě a úspěšně přispívají k rozvoji škol, v jejichž čele stojí.

Moudrá společnost musí investovat do vzdělání a umět ocenit pedagogy, a to jak morálně, tak finančně,“ řekl dnes na slavnostním setkání hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs, který poděkování spojil i s finančním darem. Za Plzeňský kraj přišel ředitelům poblahopřát i náměstek hejtmana pro oblast školství, sportu a cestovního ruchu Jiří Struček a radní pro oblast kultury, památkové péče a neziskových organizací Jaroslav Šobr.

Během setkání diskutovali zástupci kraje a ředitelé o aktuálních tématech v oblasti školství, mezi nimiž zdaleka nebyla jen tzv. inkluze, ale i problematika víceletých gymnázií nebo technického vzdělávání.

 

Ocenění ředitelé:

Ing. Václav Bumbička působí ve školství 33 let a  funkci ředitele vykonává přes 18 roků. Významně přispívá k rozvoji školy a vyučovaných oborů. V roce 2014 úspěšně realizoval sloučení příspěvkových organizací Základní školy internátní, Blovice, 5. května 621 se Střední školou, Oselce 1. Ředitel Václav Bumbička se aktivně podílí na činnosti západočeské sekce Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků. Škola je zapojena do mezinárodní spolupráce „Za technickým vzděláváním, poznáním a zkušenostmi v EU“ a organizuje výměnné pobyty v rámci odborných stáží s partnerskou Spojenou školou Nižná na Slovensku. Dále je škola zapojena do projektů „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání“ a „Motivace pro technické vzdělávání mládeže“. V rámci Operačního programu životní prostředí byl úspěšně realizován projekt „Revitalizace parku“ okolo školní budovy v Oselcích, který obsahoval vykácení starých dřevin a výsadbu nových dřevin a keřů.

 

Ing. Jaroslav Černý působí ve funkci ředitele 34 let. Spravuje jeden z nejrozsáhlejších areálů pro školské účely v majetku Plzeňského kraje. Velkou pozornost věnuje zlepšování podmínek pro odbornou výuku. Je aktivní v podávání projektů. V roce 2015 byl v rámci ROP realizován projekt „Zkvalitnění výuky v odborném výcviku“ a projekt „Zkvalitnění odborné přípravy v teoretické a praktické výuce v návaznosti na praxi“. Ve spolupráci s Elektrotechnickým cechem Plzeňského regionu dlouhodobě zajišťuje odborná školení a prezentace nových výrobků a technologií z oblasti elektro. Aktivně se podílí na organizaci krajských kol ekologické soutěže Enersol. V roce 2015 se škola umístila na druhém místě v hlasování firem „Škola doporučená zaměstnavateli 2015“ a v oblasti spolupráce s obchodními partnery škola získala „Certifikát důvěryhodná firma 2015“.

 

Mgr. Markéta Lorencová působí ve školství 34 let a funkci ředitelky vykonává přes 12 let. Ředitelce Markétě Lorenzové se mimořádně dobře daří školu materiálně rozvíjet. Podporuje inovativní přístupy k výuce a při tom klade důraz na podporu prostředí malé školy s individuálním a přátelským přístupem k žákům. Mimořádnou pozornost věnuje ředitelka vzdělávání učitelů. V roce 2011 ředitelka Markéta Lorenzová úspěšně realizovala sloučení příspěvkových organizací Střední odborné školy, Plasy, s Gymnáziem, Plasy. Obě školy si sloučením zachovaly svoji identitu i svůj specifický vzdělávací program, ale přitom se zejména zásluhou paní ředitelky podařilo maximálně využít potenciálu zaměstnanců a zjednodušit systém řízení. V rámci projektů z ROP byly modernizovány odborné učebny pro výuku žáků.

 

Mgr. Milena Majerová působí ve školství 41 let a ve funkci ředitelky působí 25 let. Ředitelka Milena Majerová významně dbá na zabezpečení kvalitní sportovní přípravy žáků a snaží se připravit jim výborné podmínky pro sportovní činnost. O tom svědčí vynikající výsledky žáků na republikových a mezinárodních mistrovstvích a jejich zařazení do reprezentace České republiky. Paní ředitelka věnuje mimořádnou pozornost spolupráci školy s partnerskými školami a zahraničními partnery. Pod jejím vedením jsou pro žáky zajišťovány zahraniční pobyty, které významně přispívají k rozvíjení jazykových dovedností žáků. V roce 2015 byl ukončen projekt „Modernizace vybavení Sportovního gymnázia, Plzeň – vyšší efektivita výuky.“ V rámci projektu bylo pořízeno ICT vybavení pro žáky, nakoupen školní nábytek do učeben, 13 interaktivních tabulí a multifunkční kopírky pro zkvalitnění výuky žáků. V současné době se paní ředitelka věnuje přípravě stěhování gymnázia do nově budovaných prostor.

 

RNDr. Jiří Šlégl působí ve školství 42 let a funkci ředitele vykonává 8 let. Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy pod vedením ředitele Jiřího Šlégla dlouhodobě patří mezi nejúspěšnější gymnázia Plzeňského kraje zejména v soutěžích a olympiádách. V posledních pěti letech byli studenti tohoto gymnázia čtyřikrát první a jednou druzí, čímž jim patří prvenství mezi gymnázii celého Plzeňského kraje. Nelze opominout výborné výsledky žáků školy u maturitních zkoušek, umístění v soutěži Excelence středních škol, projektu Talent a v neposlední řadě také úspěšnost absolventů v přijímacím řízení na vysoké školy. V roce 2015 byl dokončen projekt na vybavení pro posílení přírodovědně technického vzdělávání, který zahrnoval posílení přírodovědného oboru a technického vzdělávání, pořízení moderních technologií pro výuku chemie a ke zlepšení bezpečnosti práce.

 

 

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *