100 dnů ředitele Fakultní nemocnice Plzeň Václava Šimánka „uzavřel“ Movember

Členové vedení FN Plzeň: (zleva) technicko-provozní náměstek Ing. František Řeřicha, ředitel MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., a přednosta urologické kliniky prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA

V minulých dnech MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. završil svou „první stodenní“ etapu  ve funkci ředitele FN Plzeň. 20. srpna byl  jmenován do funkce  ministrem zdravotnictví a jeho hlavní cíle byly: Uzdravený pacient, spokojení zaměstnanci a ekonomicky stabilní a prosperující zdravotnické zařízení.

 

Jak se řediteli Václavu Šimánkovi daří naplňovat své záměry?

Do funkce jsem nastoupil v srpnu letošního roku a v té době již bylo rozjeto mnoho velkých projektů, díky nimž FN Plzeň získala nové přístrojové či technologické vybavení a může uskutečnit významné rekonstrukce na lůžkových odděleních i v ostatních nemocničních provozech. Tyto projekty samozřejmě podporuji a snažím se o jejich bezproblémovou realizaci. “

 

Těch novinek nebylo málo. Pokud se týká nového přístrojového vybavení, v posledním období byl největší investicí nákup nového PET/CT pro Kliniku zobrazovacích metod v nákladech cca 65 mil.korun, které významně zkvalitní výsledky vyšetření pacientů. V rámci obnovy technologií byla instalována nová tunelová pračka (18 mil. korun), jež nejen zefektivní provoz, ale zejména přispěje k ještě úspěšnějšímu boji s nozokomiálními nákazami.

Realizace potrubní pošty umožňuje velmi rychlý transport vzorků biologického materiálu do laboratoře (ale třeba i léků z lékárny na klinická pracoviště v případě jejich akutní potřeby) a Ústav klinické biochemie a hematologie zprovoznil rozšířené prostory s moderním  přístrojovým vybavením.

Nedávno byla otevřena lůžková část neuro-rehabilitace, která je součástí interního oddělení v borské části FN Plzeň,  v nákladech cca 3/4 mil.korun. Toto pracoviště přijímá pacienty s neurologickým onemocněním v rámci Cerebrovaskulárního centra a je permanentně plně obsazené.

Vedení FN Plzeň si uvědomuje, že tato nemocnice je stěžejní součástí života krajské metropole i celého regionu. V září ředitel Václav Šimánek zahájil řadu společných setkání ředitelů ostatních zdravotnických zařízení v kraji, včetně primářů jednotlivých pracovišť základních oborů. Společně diskutovali o efektivnějším nastavení léčby nemocných jak      z pohledu nemocnic, tak i o tom, jak zároveň zajistit určitý komfort pro pacienty.

Pro veřejnost byla  započata řada vzdělávacích  přednášek, jejíž úvodním dílem bylo setkání na téma Otázky kolem rakoviny. Na druhé straně nemocnice navázala trvalou spolupráci s plzeňským hokejovým klubem. Hráči pravidelně a velmi ochotně navštěvují dětské pacienty a povzbuzují je v jejich léčbě.

Nedílnou součástí rozvoje nemocnice je výzkum 

Pracovníci FN Plzeň se velmi intenzivně zabývají výzkumem, jehož zavádění do praxe přináší prospěch pacientům. Z dosažených úspěchů je možno jmenovat zavedení nových léčebných postupů na chirurgické klinice v léčbě jaterních metastáz, nové diagnostické a terapeutické postupy u plicního, kolorektálního karcinomu. Totéž se týká diagnostiky karcinomu prostaty.

V současné době existuje čilá spolupráce FN Plzeň v oblasti onkologie a laboratorní diagnostiky nádorových onemocnění se špičkovými světovými výzkumnými pracovišti. Jedná se například o Evropskou společnost pro nádorové markery a Evropskou společnost preventivní personalizované  medicíny EPMA se sídlem v Bruselu či  s pracovišti  v Izraeli, kde v rámci vládního dokumentu   byly přímo do vědeckovýzkumného programu specifikovány tři problematiky plzeňské fakultní nemocnice, týkající se onkologického programu a to:  časná diagnostika individualizace léčby a monitorace léčby nádorů prsu, kolorekta a melanomu.

Ředitel Václav Šimánek uzavírá svoji rekapitulaci slovy: „Letošní rok ještě není u konce, ale už teď si troufám říci, že rok 2014 uzavřeme s potvrzením, že FN Plzeň se rozvíjí v souladu se světovými zdravotnickými trendy a její hospodaření je stále ve velmi dobré kondici.“

A jaké jsou plány pro příští rok?

Rok 2015 bude rokem nové techniky, která přinese pacientům přesnější vyšetřovací metody. FN Plzeň bude první nemocnicí v ČR, která pořídí diagnostickou techniku PET/ MR v hodnotě 110 milionů korun. Pro zkvalitnění péče na Emergency je rozjetý projekt nákupu nového CT a MR (80 milionů korun) a pro borský areál se na jaře plánuje zprovoznění nové magnetické rezonance. O výstavbě nového heliportu a  parkovacího domu byla  veřejnost již informována, obě akce by  měly započít na jaře.

Nejzásadnějším projektem, který usnadní celý chod FN, je výstavba nového pavilonu chirurgických oborů. „Tato myšlenka dostala jasnější obrysy ve chvíli, kdy naši nemocnici navštívil premiér České republiky Bohuslav Sobotka a přislíbil podporu tomuto projektu. 5 let starou studii začínáme aktualizovat a samozřejmě, vše je závislé na financích. Finanční  rozměr  je v rozmezí 1,5-2 miliardy korun,“ vysvětluje ředitel Václav Šimánek.

Menšími plánovanými akcemi, kterým však vedení nemocnice věnuje rovněž velkou pozornost, jsou např. otevření denního stacionáře pro seniory a ve spolupráci s Úřadem práce projekt na zlepšení orientace pacientů v lochotínském areálu.

Účast v akci MOVEMBER jako potvrzení směru

Shodou okolností právě na závěr prvního stodenního období Václava Šimánka v čele FN Plzeň proběhla celosvětová akce MOVEMBER.  Jedná se o významnou součást kampaně šířící osvětu o karcinomu prostaty, jehož každoroční nárůst je burcující. Zároveň prezentuje skutečnost, že se nejedná pouze o  uroonkologické onemocnění. Ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., technicko-provozní náměstek Ing.František Řeřicha a přednosta Urologické kliniky prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA, se aktivně zapojili do této kampaně, celý měsíc listopad pěstovali knír a i tím iniciovali diskusi o problematice zdraví mužů.

Lékař a zakladatel nadace Muži proti rakovině Roman Zachoval  zároveň vysvětluje hlavní myšlenku měsíčního růstu knírů: „Čím hůř muži vypadají, tím lépe pro osvětu. Uvědomujeme si, že „řešit věci včas“ je u věkové skupiny ohrožených (40+) to nejdůležitější a zároveň často opomíjené. Proto jim to chceme připomínat. V Česku je každý rok objeveno až 6000 nových případů rakoviny prostaty a varlat.“  Přitom je-li nádor diagnostikován v časném stádiu, kdy je lokalizovaný pouze na samotnou prostatu, je operací nebo ozářením zcela vyléčitelný. „V dobře vybraných případech, kdy je nádor málo agresivní, je možné dokonce pacienta pouze sledovat s tím, že bude zahájena radikální léčba, když bude nádor růst, změní své charakteristiky nebo když si pacient bude léčbu přát,“ potvrzuje MUDr.Ivan Trávníček z Urologické kliniky FN Plzeň. V současnosti se podařilo v úzké spolupráci mezi urologickou klinikou a imunoanalytickou laboratoří vyšetřit  600 osob, což je v tomto období  největší soubor v Evropě. Ukázalo se, že index zdravé prostaty umožňuje cílený a individuální přístup k nemocnému. Na jedné straně při nízkém indexu ušetří nemocného od biopsie prostaty, když není bezpodmínečně nutná ( bude se jednat o 25 % dosud prováděných biopsii) a naopak při vysokém  indexu, kde je nádor zcela zřejmý a kde biopsii a další terapeutický postup  je nutno výrazně urychlit.  Stanovení indexu není dosud propláceno zdravotními pojišťovnami, ale ve FN je prováděno u všech nemocných , které toto vyšetření potřebují a je financováno z institucionálního výzkumu.

Zástupci FN Plzeň podporovali Movember i po odborné stránce. Během měsíce listopadu  měli muži možnost nechat si ve FN Plzeň stanovit zdarma krevní test PHI na diagnostiku časného karcinomu prostaty.

Gabriela Levorová

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *