Vyhlídky trhu práce v roce 2017

Letošní rok přinesl v České republice výrazné změny na trhu práce. Už v druhé polovině roku 2015 nastalo po letech útlumu oživení, které letos ještě eskalovalo. A co můžeme očekávat v příštím roce? „Pokračování letošních trendů a nutnost hledat řešení dlouhodobějších problémů,“ konstatuje Zuzana Lincová, ředitelka pracovního portálu Profesia.cz.

 Letos hodnoty nezaměstnanosti klesaly opakovaně na rekordní a stále nižší hodnoty, v roce 2017 lze vzhledem k optimistickým vyhlídkám na růst ekonomiky očekávat pokračování tohoto trendu, i když v některých regionech už nezaměstnanost klesla na reálná minima. „Máme jednu z nejnižších hodnot nezaměstnanosti v Evropě, například Praha je v celoevropském měřítku na 5. místě, před ní jsou jen některá průmyslová německá centra,“ uvádí Zuzana Lincová. „Předpokládáme, že stoupnou investice do udržení kvalitních zaměstnanců, firmy se budou snažit přitáhnout potřebné pracovní síly z jiných regionů nebo dokonce zemí.“

 Změna přístupu k náboru

Dalším trendem, který se v dalším roce ještě zvýrazní, je změna náborových taktik. Zaměstnavatelé budou stále silněji zapojovat marketingové nástroje, protože potřebují po letech, kdy uchazeče spíše odmítali, získat pozornost perspektivních zaměstnanců. „Zcela se změnilo vnímání absolventů, kteří v předcházejících letech jen těžko hledali bez praxe práci. Nyní jsou pro zaměstnavatele atraktivní cílovou skupinou, firmy se stále více angažují ve školách – a to vysokých i středních, kde se snaží oslovit nadějné talenty,“ říká Zuzana Lincová.

 

Potřeba vyrovnat se s demografickým vývojem

Pokud se na předpokládané trendy na trhu práce podíváme v širším kontextu, zaměstnavatelé se v příštím roce, ale i v dalších letech, budou muset vyrovnat s demografickým vývojem. Populace v aktivním věku stárne a trend, kdy jsou lidé blížící se padesátému roku věku pro zaměstnavatele neperspektivní, je dlouhodobě neudržitelný. „Statistická data z let 2001 až 2015 například ukazují, že zatímco výrazně ubývá lidí nastupujících do produktivního věku – ve skupině 20-29 let je téměř o čtvrtinu lidí méně (o 24,5 %), o skoro 40 procent (39,3 %) přibylo lidí ve věku 60+,“ argumentuje Zuzana Lincová.

 Výzva pro výrobní podniky

Hospodářské prognózy na rok 2017 se jeví optimisticky, proto je důležité, aby podniky nezapomněly investovat. Konkurenční tlak vyžaduje stále vyšší uplatnění robotizace a digitalizace, které bude mít samozřejmě vliv na pracovní trh. Povede především ke změně struktury pracovních sil – podniky budou potřebovat více kvalifikovaných technicky vzdělaných lidí, kteří budou schopní technologie obsluhovat. Do situace výrobních podniků, které jsou orientované především na vývoz, zasáhne i plánované ukončení umělého oslabování koruny.

 Situace příznivá pro zaměstnance, méně pro firmy

Jaký bude tedy trh práce v roce 2017? „Z pohledu zaměstnanců bude situace příznivá, budou mít větší zájem měnit práci a budou si moci vybírat z většího množství nabídek, zejména ti kvalifikovaní,“ predikuje Zuzana Lincová. „Méně příznivá bude situace z pohledu firem: konkurence na trhu práce nadále poroste, bude stále náročnější obsadit volná pracovní místa, poroste tlak na zvýšení mezd a také fluktuace pracovníků. Nadále poroste význam kvalitního vzdělávání – řada oborů výrazně potřebuje dobře připravenou „novou krev“. Z dlouhodobého hlediska se pak bez kvalifikovaných lidí neposuneme od „montovny“ velkých značek k „designérovi“ orientovanému na vývoj a výrobu s přidanou hodnotou.“

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *