Ulice U Hřbitova na Nové Hospodě v Plzni bude pár měsíců uzavřena

Na Nové Hospodě se zkomplikuje doprava. Začíná tam totiž rekonstrukce ulice U Hřbitova. Správa veřejného statku města Plzně opraví komunikaci, Vodárna Plzeň v ulici položí nové vodovodní potrubí a opraví kanalizaci. Sdružená stavba dvou investorů za více než 13 milionů korun má skončit v polovině příštího roku a zahrne také nové odvodnění a veřejné osvětlení.

„Při opravě komunikací je nutné myslet také na sítě pod nimi uložené. Právě ty totiž při poruše mohou poškodit nově opravenou vozovku. Nejčastěji se to stává při porušení vodovodního potrubí. Proto město rekonstrukce ulic v zástavbě koordinuje s plzeňskou vodárnou a plánuje jejich opravy společně. Tak to bude i při rekonstrukci ulice U Hřbitova na Nové Hospodě,“ vysvětlil technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

„V první etapě, která se uskuteční ještě letos, dojde k výměně vodovodního potrubí ze 60. let v celé délce ulice a současně bude provedena oprava kanalizačního potrubí a odboček částečně v otevřeném výkopu a částečně bezvýkopově kanalizačním robotem. Nově budou také vysazeny odbočky uličních vpustí, vyspraveny kanalizační šachty a vyměněny poklopy,“ doplnil Pavel Šindelář. Současně bude také prodloužena stávající kanalizace v sousední Chotěšovské ulici v délce 12,5 metru tak, aby bylo možné připojit nové vpusti a stávající přípojky a výměnu vodovodní přípojky na veřejně přístupném prostranství.

Po zimní přestávce (předpoklad: leden až únor 2022) bude provedena oprava komunikace včetně jejího odvodnění. Technický stav stávající komunikace nevyhovuje, je narušena mnoha výtluky a překopy inženýrských sítí s nevyhovujícím odvodněním. Současný stav nevyhovuje ani z hlediska bezpečnosti silničního provozu a z hlediska bezpečnosti chodců, proto budou doplněna parkovací stání a jednostranný chodník. V rámci stavebních úprav tak bude obnovena obousměrná vozovka v šíři 5,5 metru včetně uličních vpustí. V části ulice U Hřbitova budou doplněny bezpaticové ocelové stožáry s LED svítidly.

Stavba bude prováděna za úplné uzavírky. Majitelům nemovitostí a pozemků bude v rámci aktuální fáze stavby umožněn vjezd a výjezd do té části ulice, kde nebude v danou dobu prováděna stavební činnost.

Zdroj: www.plzen.eu

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *