Sýčkům se v Plzeňském kraji blýská na lepší časy. Spojili se ochranáři s hejtmanstvím

Jednomu z nejohroženějších druhů sovy – sýčkovi obecnému – hrozilo vyhynutí. Na jeho záchranu se přidal i Plzeňský kraj, a to v rámci přeshraničního projektu „Ochrana sýčka obecného v česko-bavorském pohraničí“. Partnery projektu jsou vedle Plzeňského kraje také záchranné stanice ve Spáleném Poříčí a LBW Cham a cílem je znovunavrácení sýčků na místa jejich původního výskytu. Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na 15,7 mil. Kč. Projekt byl podán do dotačního programu „INTERREG Bavorsko – Česko 2021–2027“, díky němuž budou náklady Plzeňského kraje výrazně sníženy.

„Koordinované úsilí o záchranu sýčků v Plzeňském kraji začalo v roce 2017, když se spojily aktivity Plzeňského kraje, ZOO Plzeň a Záchranné stanice živočichů ve Spáleném Poříčí. Tehdy byla zahájena jejich řízená repatriace na vhodných místech původního výskytu,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství Josef Bernard s tím, že první pokusy o návrat sýčků na jejich původní místa výskytu se uskutečnily nejprve v okrese Klatovy a posléze i na jižním Plzeňsku v okolí Spáleného Poříčí. Souběžně s těmito koordinovanými aktivitami podporoval Plzeňský kraj také snahu o záchranu a stabilizaci poslední, původní divoké populace sýčků, která přežívá na Stodsku na jižním Plzeňsku. Té se dlouhodobě věnují místní ornitologové ze ZO ČSOP Plzeňsko. „Veškeré zkušenosti, které jsme získali při těchto společných aktivitách, jsme využili právě při tvorbě “Záchranného programu pro sýčka obecného“, který zpracovala AOPK a MŽP jej vydalo v roce 2020,“ dodává Josef Bernard.

(892) Plzeňský kraj se podílí na záchraně naší nejohroženější sovy – sýčka obecného – YouTube

Cílem projektu je pokračovat ve snahách o návrat sýčka obecného ve vhodných lokalitách, kde bude vybudováno celkem 12 aklimatizačních vypouštěcích voliér. Podporována bude také nově vznikající populace sýčků v Plzeňském kraji. Projekt zahrnuje též péči o původní populaci na Stodsku zlepšováním jejích životních podmínek. Součástí je i vědecký výzkum spojený se satelitním i krátkovlnným sledováním vysílačkami označených sýčků tzv. telemetrie.

Prvotní aktivity spojené se záchranou sýčků a jejich návratem na místa výskytu byly podporovány z části prostřednictvím dotačního programu Plzeňského kraje s názvem Ochrana přírody. „Jednalo se o částky přibližně mezi 40 – 50 tis. Kč ročně, které byly na základě zpracovaného projektového záměru poskytovány právě záchranné stanici ve Spáleném Poříčí na odchov rodičovských párů, krmení v průběhu odchovu a přikrmování po vypuštění do volné přírody,“ vysvětluje Josef Bernard. Součástí podpory bylo také vyvěšování speciálních budek pro sýčky zabezpečených proti vniknutí predátorů, a to zejména proti kuně skalní a proti kočkám. Obdobná částka byla ze stejného dotačního programu kraje poskytována i ZO ČSOP Plzeňsko na monitoring sov, zlepšování hnízdních příležitostí a zabezpečování antropogenních pastí. Finančně, materiálově i personálně se na těchto aktivitách pravidelně podílela také ZOO Plzeň.
S ohledem na náročnost aktivit, které v kraji probíhaly od roku 2017, přerostla společná činnost záchrany ohrožených sov v přeshraniční projekt s názvem. „Ochrana sýčka obecného (Athene noctua) v česko-bavorském pohraničí“. Ten byl úspěšně podán do přeshraničního dotačního programu INTERREG Bavorsko – Česko 2021–2027, a to na období let 2024 – 2026. Nositelem projektu je ČZU Praha, partnery programu jsou Plzeňský kraj a záchranné stanice ve Spáleném Poříčí i LBW Cham, bavorský spolek na ochranu ptactva.

Zdroj: Plzeňský kraj

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *