Šumavský kostel na Mouřenci oslavil 25 let od znovuvysvěcení

V neděli 26. září 1993 českobudějovický biskup Mons. Antonín Liška znovu vysvětil kostel sv. Mořice na Mouřenci nad šumavským Annínem. Uzavřela se tak několik desetiletí trvající éra, kdy lidé kostel devastovali a rozkrádali. Díky sbírce německých odsunutých rodáků a společnému úsilí Čechů a Němců se jednomu z nejstarších šumavských kostelů vrátila krása a důstojnost. Události staré 25 let, záchranu a znovuvysvěcení kostela, si lidé z obou stran hranice připomněli v sobotu 22. a 23. září 2018.

Vrcholem slavnosti byla česko-německá poutní bohoslužba, kterou celebroval místní mouřenecký kněz P. Jenda Kulhánek. Mši sloužil česky, německy a latinsky. „Učil jsem se německy ve škole, ale od té doby jsem němčinu nepoužíval. Ale učím se, každý den před mší jsem trénoval modlitby v němčině,“ svěřil se kněz a němečtí poutníci jeho snahu ocenili. „Páter Jenda nás moc potěšil, opravdu na sobě pracuje. Jeho němčina je čím dál lepší. Vážíme si toho,“ chválila kněze po mši Margrit Kaiser, předsedkyně spolku Förderkreis zur Erhaltung von St. Maurenzen, který před čtvrtstoletím financoval opravy kostela.

Německý spolek financoval i obnovu barokní křtitelnice. Tu za minulého režimu zničili vandalové a její díly se povalovaly na půdě kostela. Odborníci ji sestavili a očistili a v sobotu při mši jí požehnal kněz. „V této křtitelnici jsem byl před 88 lety pokřtěný. Teď je znovu tady v kostele. Ať dál dělá svoji práci, pro kterou byla vyřezána. Ať i dál v ní můžou křtěnci přijímat svou první svátost,“ řekl při žehnání bývalý předseda německého podpůrného spolku Karl Suchy. Následně zástupci německého spolku i českého spolku Přátelé Mouřence, který o kostel posledních 7 let pečuje, položili na křtitelnici bílé květiny jako symbol míru a přátelství mezi Čechy a Němci. Ve křtitelnici našli odborníci list popsaný textem ve staré němčině. Čitelný je pouze letopočet 1753. Ostatní text na „rozluštění“ teprve čeká.

Bohoslužbu doprovázela hudební skupina Talitakum z Mammingu. Na závěr zazněla v češtině i němčině šumavská hymna Tiefdrin in Böhmerwald – Na krásné Šumavě. Po mši vystoupil na Mouřenci poprvé i Železnodrudský smíšený sbor pod vedením dirigenta Martina Červenky.

Oslavy „čtvrtstoletí Mouřence“ pokračovaly i v neděli. Dopoledne se skupina zájemců vydala s průvodcem po stopách mouřeneckých farníků. Společně navštívili sklářskou hrobní kapli rodiny Schmid v Anníně, kostel na Mouřenci, Švédský hrob u Palvínova a nově postavenou kapli ve Vatěticích.

Na závěr dvoudenních slavností zavítal do kostela na Mouřenci Pěvecký sbor Svatobor ze Sušice. Pod vedením sbormistra Josefa Baierla zazpíval svatováclavský chorál, písně Adama Michny z Otradovic nebo Zdeňka Lukáše, ale i písně lidové. „Naposledy Svatobor na Mouřenci koncertoval před 25 lety při znovuvysvěcení. Jsem moc rád, že jste ozdobou našich slavností. Doufám, že další koncert Svatoboru na Mouřenci bude dříve než za dalších 25 let,“ dodal po vystoupení s úsměvem Lukáš Milota z pořádajího spolku Přátelé Mouřence.

Víkendové oslavy uzavřely letošní cyklus duchovních, kulturních a vzdělávacích akcí Mouřenecké léto. Od května do září mohli lidé přijít na přibližně dvacítku koncertů, přednášek a dalších tematicky různých akcí. Během léta pozval Mouřenec také na více než 60 komentovaných prohlídek, kterých se zúčastnilo přibližně 1500 návštěvníků.

Lukáš Milota

Foto Přátelé Mouřence, z. s.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *