Škola v Brněnské ulici má novou nástavbu, vznikly tři odborné učebny

Nová nástavba se třemi multifunkčními učebnami začne od 21. října 2019 nově sloužit žákům 7.  základní a mateřské školy v  Brněnské ulici na Vinicích. Vybudování nástavby za více než 40 milionů korun trvalo od počátku roku 2019 do konce září. Multifunkční učebny budou sloužit pro výuku zeměpisu, přírodopisu, chemie, fyziky a pracovních činností.

„Žákům 7. základní školy začne sloužit moderní zázemí pro výuku nejen přírodovědných předmětů. Díky přístavbě získali své zázemí také pedagogové odborných předmětů. Přeji všem žákům, aby se jim v  nových učebnách hezky učilo a díky modernímu vybavení si vyzkoušeli mnoho pokusů. V  učebně pracovních činností čekají na dívky například i šicí stroje,“ uvedla radní pro oblast školství města Plzně Lucie Kantorová, která se v  pondělí 14. října zúčastnila slavnostního otevření nástavby školy.

„Nové učebny nám pomohou nejen zkvalitnit výuku, ale v  období silných populačních ročníků vyřešit i problém s  nedostatkem prostoru. Tyto učebny odpovídají modernímu standardu a ilustrují žákům reálné prostředí vědy, techniky a rukodělných prací. Na zdejší školu jsem nastupovala před 25 lety, kdy byla škola pouze prvostupňová a učilo se zde 506 žáků ve 20 třídách a v  jedné přípravné třídě. V  srpnu 2005 byla ke škole připojena ještě mateřská škola. Od školního roku 2005/2006 se 7. základní škola stala úplnou základní školou s  devíti ročníky. Chtěla bych velmi poděkovat zřizovateli školy, městu Plzni, za podporu, díky které od vymezení projektového záměru na podzim 2016 do začátku stavby uplynulo pouze dva a čtvrt roku. Samotná stavba trvala poté necelých devět měsíců,“ vysvětlila ředitelka 7. základní a mateřské školy Plzeň Blanka Hránková.

„Celkové náklady projektu jsou 43,29 milionu korun včetně vybavení učeben, dotace Evropské unie ve výši více než 20 milionů korun byla poskytnuta na stavební práce. Nástavba je realizována jako lehká, ocelová nosná rámová konstrukce s  opláštěním sendvičovými panely. Střecha nové nástavby je jednoplášťová na trapézovém plechu. Nedílnou součástí stavby je i přístavba venkovního výtahu s lehkou ocelovou prosklenou větranou šachtou. Kromě učeben a zázemí pro pedagogy bylo vybudováno bezbariérové hygienické zařízení pro žáky,“ doplnil technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

„Stávající obvodové konstrukce objektu jsou zatepleny. Okna jsou doplněna o vnitřní žaluzie, okna v nových třídách jsou vybavena stmívacími roletami, ta na jižní fasádě jsou stíněna pevným horizontálním slunolamem. Na chodbách byla vyměněna původní dřevěná okna za okna plastová zasklená izolačním sklem. Stávající přístavba šaten byla barevně sladěna a byly provedeny finální vrstvy fasády,“ řekl Jaroslav Petrák z  Odboru investic, který měl projekt na starost. (tz)

Foto www.plzen.eu

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *