ROP Jihozápad připravuje Den dětí v plzeňské zoo

Ve čtvrtek 1. června mohou děti z mateřských a základních škol i široká veřejnost navštívit Den dětí v ZOO Plzeň. Akci připravuje Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, který zajišťoval čerpání finančních prostředků z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (ROP Jihozápad), ve spolupráci se Zoologickou a botanickou zahradou města Plzně. Akce je tematicky zaměřena na předškoláky, žáky prvního stupně základních škol, ale i starší děti a dospělé. Zúčastnit se jí může kdokoli, kdo do plzeňské zoo zavítá.

„Od 9 do 14 hodin bude připraven soutěžní program pro mateřské a základní školy, konkrétně u pavilonu afrických a asijských expozic. Ve stánku ROP Jihozápad budou pro děti i dospělé připraveny vědomostní kvízy, slepá mapa Evropy, kvíz zaměřený na hlavní města států Evropské unie nebo jejich vlajky,“ uvedl Karel Hron, pověřen vedením Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad.

Den dětí se v zoo Plzeň bude konat od 9 do 17 hodin. Po celý den bude pro veřejnost připraven bohatý program, který hned v úvodu zahájí předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad a náměstek hejtmana Plzeňského kraje Ivo Grüner. „Plzeňská ZOO byla v uplynulých letech významně zrekonstruována a rozšířena, a to právě díky podpoře z ROP Jihozápad. Před sedmi lety získala více než stodvacetimilionovou dotaci na projekt Africké a asijské expozice Zoologické a botanické zahrady města Plzně. V rámci něj byly vybudovány tři nové tematické okruhy pro návštěvníky zoo Plzeň: Africká savana, Africký rovníkový prales a Asijská step. Každý okruh představuje návštěvníkům v rámci jednotlivých pavilonů podobu těchto oblastí, včetně typické fauny i klimatických podmínek. V prvních dvou etapách projektu bylo postaveno jedenáct nových pavilonů a ubikací, sestaveny dvě velké voliéry a menší voliéry pro drobné ptactvo. Ve třetí etapě nechala zoo Plzeň upravit venkovní výběhy pro zvířata ustájená v nových pavilonech,“ řekl Ivo Grüner.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *