Plzeňská ulice barů, hospod a kulturních zařízení dostala manuál pro vzhled a označení provozoven

Spolek Kollárka jinak z.s., jenž tvoří zástupci obyvatel plzeňské Kollárovy ulice, nyní vytvořil novou příručku Design Manuál Kollárka. Ta popisuje principy a pravidla, jejichž dodržováním lze docílit kvalitního a přívětivého vzhledu dotčené lokality. Dokument stanovuje podmínky pro řešení veřejného prostoru celé ulice, včetně prvků na objektech, které se do něho promítají. Týká se především vzhledu a označení provozoven a restauračních předzahrádek. Rada města Plzně dokument Design Manuál Kollárka na svém jednání odsouhlasila a příslušné orgány města nyní budou jeho dodržování uplatňovat ve svých stanoviscích, případně doporučovat a konzultovat řešení tam, kde návrhy nepodléhají povolením.

„Design Manuál Kollárka řeší základní prvky určující vzhled ulice, jakými jsou vývěsní štíty, reklamní plochy, restaurační předzahrádky. Cílem je shrnout principy a pravidla pro vytvoření vizuálně i uživatelsky atraktivní ulice, jež je součástí širšího centra města. Návrh dokumentu zpracoval kolektiv architektů a urbanistů sdružených ve studiu placemakers.cz. Příručka vznikla jako návod s příklady dobré praxe pro jednotlivé živnostníky či majitele nemovitostí při řešení úprav parterů domů, výkladců či reklamních sdělení,“ vysvětlil technický náměstek primátora Pavel Šindelář a doplnil: „Oceňujeme především snahu občanů o kultivování veřejného prostoru Kollárky. Úspěšným projektem místních obyvatel je zcela určitě dřevěná platforma, která slouží k odpočinku, příležitostným kulturním akcím a především k sousedským setkáním.“

Specifikem Kollárovy ulice je to, že v celé její délce převažují kancelářské a servisní služby, které mají zpravidla méně aktivní parter. Analýza také potvrdila vyšší zastoupení barů, hospod a kulturních zařízení. V dané lokalitě je také větší množství provozoven zaměřených na prodej výpočetní techniky, řemeslných a stavebních technologií a také poměrně vysoké procento rizikových provozů – heren a zastaváren. Zajímavostí je i větší množství obchodů s dárkovým a party zbožím, což může korespondovat s vnímaným charakterem ulice jako místní kulturně-zábavné lokality.

Manuál obsahuje návod k označení provozovny, daného umístění, barevnost, osvětlení, pravidla pro výstrče, polepy výkladců a oken a pravidla pro restaurační předzahrádky.

Spolek Kollárka jinak, z.s. vznikl v roce 2015. Snaží se občanskými aktivitami pozitivně působit na kultivování veřejného prostoru v lokalitě Kollárovy ulice a přilehlém okolí. Členové se aktivně podíleli na realizaci grantů v rámci otevřené výzvy Pěstuj Prostor a TUTO město, v jejichž rámci byly realizovány například setkání s obyvateli a podnikateli na téma rozvoje lokality, výstava historie života v Kollárově ulice a v roce 2017 realizace dřevěné platformy.

Posledními projekty spolku je design manuál a studentská soutěž o Umělecké intervence do veřejného prostoru Kollárovy ulice ve spolupráci s Fakultou umění a designu Západočeské univerzity v Plzni. Tématem soutěže je umělecky ztvárnit významná období z historie této ulice. Práce by měly znázorňovat industriální odkaz II. poloviny 19. století a Škodových závodů, židovskou stopu v Kollárce na ose Velká synagoga – Brummelův dům, období Tuzexu a klubovou scénu svobodných devadesátých let. (tz)

Ilustrační obrázek Spolek Kollárka jinak

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *