Dítě z rozvedeného manželství by se nemělo stěhovat bez souhlasu obou rodičů

Dítě z rozvedeného manželství, které má v péči jeden z rodičů, by se nemělo stěhovat bez souhlasu druhého rodiče. Navrhuje to novela zákona o zvláštním řízení soudním, kterou k projednávání v Poslanecké sněmovně předložil poslanec Ondřej Veselý (ČSSD).

„Z advokátní praxe znám řadu případů, kdy se rodič, kterému bylo svěřeno dítě do péče, rozhodne bez souhlasu druhého rodiče přestěhovat se s dětmi zcela do jiné části republiky. Druhého rodiče tak prakticky vyloučí ze styku s dětmi. Bohužel, často úmyslně. A druhý rodič pak bývá dětem, i přes veškerou snahu, odcizován. Tím pak trpí zejména dítě, které se stává nechtěným rukojmím ve sporech rodičů a je vykořeněno z přirozeného prostředí, důležitého pro jeho zdravý vývoj,“ uvedl poslanec Parlamentu ČR Ondřej Veselý.

Novela zákona, kterou před časem k projednání ve sněmovně předložil, má v podstatě zakázat, aby došlo ke stěhování dítěte bez souhlasu obou rodičů či přivolení soudu. Občanský zákoník, který upravuje styk rodičů s dítětem, uvádí, že: „Dítě, které je v péči jen jednoho rodiče, má právo stýkat se s druhým rodičem v rozsahu, který je v zájmu dítěte, stejně jako tento rodič má právo stýkat se s dítětem, ledaže soud takový styk omezí nebo zakáže…“ Zákon však blíže neupravuje podmínky stěhování rodiče, který má dítě po rozvodu v péči.

„Při změně místa bydliště dítěte nelze, aby za dítě rozhodl pouze jeden rodič, protože touto změnou by mohlo být dotčeno právo na realizaci styku mezi druhým rodičem a dítětem a zejména právo dítěte na zdravý vývoj v přirozeném a známém prostředí. Z tohoto důvodu je nutné, aby druhý rodič vyslovil se změnou místa bydliště dítěte souhlas, nebo situaci posoudil soud,“ dodal Veselý. (tz)

Ilustrační foto

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *