Začala oprava katedrály. Podívejte se, jak to vypadá za páskou ZÁKAZ VSTUPU

Katedrála sv. Bartoloměje na plzeňském náměstí Republiky je už třetí měsíc uzavřena. A bude ještě dva roky, až do podzimu 2020. Restaurátorské práce začaly před nedávnem, po podrobné fotodokumentaci současného stavu před opravou dochází nyní k celkovým průzkumům a demontážím, na základě nichž budou předloženy záměry zástupcům památkových ústavů k odsouhlasení. Přistupuje se k postupnému rozebírání oltářů, zpovědnic a ostatního mobiliáře a jejich převozu do restaurátorských ateliérů. Prostor se připravuje pro stavbu lešení.

První fáze prací do konce roku 2018 bude probíhat přímo na místě, a to v části Šternberské kaple a podkruchtí.

„Nejprve postavíme lešení a provedeme prohlídku. Po konzultaci aktuálního stavu s památkáři vypracujeme aktuální restaurátorské záměry a začneme čistit plochy a posléze restaurovat kámen a malbu. Tato fáze by měla trvat přibližně 3 měsíce,“ říká paní Lenka Langpaulová, jednatelka restaurátorské Agentury „Jan Zrzavý“ s. r. o., která vše zaštiťuje.

Na pracích se bude podílet více než 20 významných restaurátorů z celé České republiky se zkušenostmi např. z rekonstrukcí na Pražském hradě či Velehradě. Celá oprava katedrály bude filmově zdokumentována, výsledkem bude časosběrný dokument průběhu rekonstrukce.

„Jsem ráda, že po téměř třech letech, ve kterých probíhala příprava projektu, výběrová řízení, zkrátka práce spojena se zpracováním spousty papírů, už můžeme opravdu pořádně a viditelně začít. Se zatajeným dechem sledujeme, jak se v katedrále demontují a postupně odvážejí jednotlivé části mobiliáře. Chrám se rychle změnil v ‚mraveniště‘, v němž se pohybuje spousta lidí. Na místech, které byly zakryty, se objevují stoleté vrstvy černého mazlavého prachu. Je nesmírně zajímavé vidět vždy upravený interiér chrámu v tomto netradičním rozpoložení,“ říká Ing. Iva Fictumová, vedoucí projektu z Biskupství plzeňského.

V současnosti probíhá hodnocení výběrového řízení na restaurování varhan a hodnocení výběrového řízení na stavební práce.

„Konečně začíná být práce v katedrále po vším tom dlouhém a neviditelném administrativním lopotění patrná i na pohled. Líbí se mi pečlivá práce restaurátorů, jejich citlivost pro věc a zapojení se do našeho společného díla, díla na obnovu krásy, která povznáší ducha,“ říká plzeňský biskup Tomáš Holub.

Katedrála sv. Bartoloměje v Plzni se generální opravy interiéru dočkala po téměř sto letech. Restaurován bude veškerý mobiliář, varhany, výmalba, ale i kamenné zdi a sloupy.  Bude nainstalováno nové osvětlení celého chrámového prostoru. Prohlídková trasa pro návštěvníky bude rozšířena o novou expozici v podkroví s průhledem do unikátního půdního prostoru s krovem. V rámci revitalizace katedrály bude restaurována také socha Madony, ale vzhledem k náboženské úctě, která se k ní váže, budou tyto práce minimalizovány jen na nejnutnější rozsah.

Katedrála je po dobu rekonstrukce zcela uzavřena, veškerý program je přesunut do nedalekého kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici. Věž katedrály zůstává pro návštěvníky otevřena celoročně od pondělí do neděle v čase od 10.00 do 18.00 hodin.

V průběhu prací může být dle stavebních a bezpečnostních podmínek rozhodnuto o zpřístupnění některých částí katedrály či její otevření v konkrétní dny. Práce by měly být dokončeny 31. prosince 2020.

Projekt je financován z dotace Evropské unie IROP, celkové náklady jsou vyčísleny na 103 miliony korun. Výše dotace činí 95 %, přičemž skutečná spoluúčast zahrnující i nezbytné, ale z hlediska projektu neuznatelné výdaje, je předpokládána ve výši 10 mil. Kč. (tz – bip.cz)

Foto Český pohled

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *