Virtuálním čtením si Plzeň připomene oběti holokaustu. 8 dubna odpoledne

Veřejné čtení jmen obětí holokaustu  Jom ha-šoa se letos kvůli protiepidemickým opatřením uskuteční pouze virtuálně. K  akci Institutu Terezínské iniciativy, jenž čtení organizuje v  online prostředí 8. dubna 2021 od 14 do 17 hodin, se připojí živě i plzeňský primátor Martin Baxa. Letos je to již popáté, co si Plzeň tímto způsobem společně  s dalšími subjekty a lidmi připomíná oběti zvrácené nacistické rasové ideologie za druhé světové války.

„Kromě veřejného čtení jmen město vzpomíná na oběti holokaustu také instalací takzvaných stolpersteine, tedy kamenů zmizelých, které jsou jako dlažební kostky ukládány do chodníků před domy, v  nichž tito lidé žili před násilným sestěhováním a  deportací do koncentračních nebo vyhlazovacích táborů. V  Plzni je těchto pamětních kamenů, které mají přimět kolemjdoucí zastavit se a  vzpomenout si na oběti nacistického režimu, umístěno již 57,“ uvedl plzeňský primátor Martin Baxa. Doplnil, že město se k  celoevropskému projektu Stolpersteine připojilo v  roce 2012.

Holokaust připomíná v  Plzni také pamětní deska osazená v  roce 2002 na sokolovně ve Štruncových sadech, kde se plzeňští Židé v  roce 1942 shromáždili a odkud byli dál deportováni do Terezína. V  těsné blízkosti Staré synagogy, v místě, kde stávala pomocná synagoga, vznikla téhož roku Zahrada vzpomínek, tedy pietní místo složené z  oblázků, kde je každý popsaný jménem a datem narození jedné z  obětí, které nepřežily nacistické vraždění. Tyto tragické události druhé světové války si připomíná Plzeň každoročně také na pietním shromáždění, které bylo letos plánováno na 17. ledna do Staré synagogy, ale kvůli nepříznivé epidemické situaci se neuskutečnilo.

Období holokaustu dopadlo na plzeňské Židy velmi těžce. V rozmezí deseti dnů mezi 17. a 26. lednem 1942 byly z  Plzně ve třech velkých skupinách vyvezeny více než dva tisíce židovských občanů všech sociálních vrstev a  profesí. Byli mezi nimi celé rodiny, staří lidé i velmi malé děti. Plzeňské transporty byly mezi ostatními z  měst na území protektorátu a  později z  dalších měst obsazené Evropy jedny z  prvních. Terezínské ghetto bylo pouze přestupní stanicí do dalších táborů. Většina plzeňských deportovaných byla poslána dále, převážně do vyhlazovacích táborů. Přímo z  Plzně v  nich do Terezína odjelo 2064, z  přilehlých okresů celkem dalších 540 osob. Počet zavražděných plzeňských Židů činil 92 procent z celkového počtu transportovaných.

Veřejné připomínky obětí se tradičně zúčastňují pamětníci holokaustu, významné osobnosti veřejného a kulturního života, představitelé židovských i romských organizací, studenti středních i základních škol, organizací zabývajících se osvětou a vzděláváním v oblasti lidských práv a všichni ti, kterým památka obětí holokaustu není lhostejná. Loni se akce konala stejně jako letos kvůli protiepidemickým opatřením rovněž jen virtuálně.

Zdroj: www.plzen.eu

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *