V práci a vědění jest naše spasení – 150 let gymnázia J. V. Jirsíka v Jihočeském muzeu

Před 150 lety se zrodilo v Českých Budějovicích z iniciativy vlastenecky působícího biskupa Jana Valeriána Jirsíka české gymnázium, které odstartovalo novou epochu českého národního školství ve městě, ovládaném politicky a hospodářsky německým etnikem. “U příležitosti tohoto jubilea připravilo Jihočeské muzeum výstavu, která má dokumentovat nejen historii tohoto ústavu v období od roku 1868 až do počátku 90. let 20. století, ale poukázat rovněž na osobnost jejího zakladatele a v neposlední řadě i na profesory a studenty, spjaté se školou ve sledované historické etapě,” říká garant výstavy Mgr. Leoš Nikrmajer.

Celá výstava je rozdělena do dvou samostatných částí. V prvním bloku (vstupní chodbě) se nachází hmotné a písemné památky na mnohostrannou kulturně společenskou a sociálně vlasteneckou činnost již zmiňovaného biskupa J. V. Jirsíka, jenž patřil v první polovině 19. století mezi nejvýznamnější velikány českého národního života nejen v rámci krajského města, ale celého jihočeského regionu. Nechybí zde ani připomínka čtyř vybraných absolventů, kteří se výrazněji zapsali do politického nebo kulturně společenského dění v Čechách. Jedná se o prezidenta Emila Háchu, poslance Národního shromáždění Františka Kroihera, literáta Otokara Mokrého a biskupa Šimona Bártu.

Druhá část v přilehlém sále je již věnována samotnému gymnáziu od jeho založení, přes důležité historické mezníky nejen v dějinách školy až po začátek moderní éry ústavu po listopadových událostech roku 1989. Návštěvník se zde může mimo jiné seznámit například s originálními dokumenty k založení ústavu, mnoha tably a fotografiemi ve vztahu ke školní i volnočasové činnosti profesorů a studentů, učebnicemi a dalšími dobovými archivními materiály, vážícími se k problematice výuky a v neposlední řadě i s didaktickými pomůckami a školními potřebami, používanými v daném dobovém kontextu. Rozšiřující informace a doplňující materiál v elektronické podobě pak poskytuje zvídavějšímu návštěvníkovi ještě speciální dotykový infokiosek.

Prezentované exponáty, dokumenty a fotografie pocházejí nejen ze sbírek Jihočeského muzea, ale byly zapůjčeny i partnerskými institucemi a rovněž soukromými osobami, především pak bývalými absolventy nebo profesory Gymnázia J. V. Jirsíka. Právě bez těchto ochotných zapůjčitelů, z nichž mnozí prožili nejkrásnější studentská či učitelská léta na tomto ústavu, by se oslavy jeho kulatého jubilea nemohly plnohodnotně uskutečnit.

Výstavu, jejíž název se vztahuje k nápisu (citátu) na fasádě budovy, v níž Jirsíkovo gymnázium sídlí již od roku 1903, lze navštívit v Jihočeském muzeu od 12. září 2018 do 13. ledna 2019. (tz)

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *