Tramvajová trať na Borská pole se začíná stavět. Hotovo má být v roce 2020

Zastupitelé města Plzně schválili uzavření smlouvy o dílo na prodloužení tramvajové trati na Borská pole. Nová 1,3 kilometru dlouhá trať bude vybudována od křižovatky Klatovská – Kaplířova – U Borského parku po ulici U Letiště, a to včetně přemostění silnice I/27. Součástí projektu je také vybudování nového terminálu městské hromadné dopravy v Dobřanské ulici i další práce. Stavbu zrealizuje dodavatelské konsorcium slovenských společností TSS GRADE a. s. a Doprastav a. s. a české společností Doprastav CZ, spol. s r. o., které zvítězilo ve dvoukolové soutěži, a to za částku 479,8 milionu korun bez DPH. Na Borská pole by mohla tramvaj začít jezdit koncem roku 2020.

 „Město Plzeň projekt a stavbu připravovalo několik volebních období, do získání pozemků dalo kolem 170 milionů korun. Dlouhodobě posilujeme městskou hromadnou dopravu, investujeme do ní nemalé prostředky a toto je pokračováním strategie. Tramvaj je nejrychlejším dopravním prostředkem, co se týká osobní přepravy, v souvislosti s touto investicí předpokládáme proto další rozvoj Borských polí,“ uvedl primátor města Plzně Martin Zrzavecký.

Nabídku do zadávacího řízení podalo pět firem, vítězná nabídka je o zhruba 16,3 milionu korun nižší, než byl městem stanovený limit. „Smlouvu chceme podepsat co nejdříve, také předat staveniště, aby se mohlo začít pracovat koncem srpna či začátkem září. Akce potrvá dvě stavební sezony, v roce 2020 by mělo být hotovo,“ uvedl technický náměstek primátora Pavel Šindelář. Na novém úseku trati vzniknou tři zastávky, a to u úřadu práce, před přemostěním silnice I/27 a na konečné.

„Kromě trati a nového terminálu v Dobřanské ulici je součástí projektu také odstranění napojení trati do původní tramvajové smyčky v ulici U Borského parku, přestavba světelně řízené křižovatky Klatovská – Kaplířova – U Borského parku, přestavba křižovatky Kaplířova – Dobřanská na okružní křižovatku, nové parkoviště v prostoru bývalých kasáren a další stavební úpravy vyplývající z nové dispozice ulic Klatovská třída, U Borského parku, Kaplířova, Dobřanská a U Letiště,“ přiblížil Pavel Grisník, vedoucí magistrátního odboru investic, který má za město projekt na starost.

Stavba tramvajové trati má pomoci vyřešit dopravní situaci v expandující lokalitě Borská pole. Lokalitu zatím obsluhují pouze autobusy a jedna linka trolejbusu. Po vybudování tratě nebudou muset lidé přestupovat při cestách z centra k univerzitě, odpadne nárazové přetížení autobusů a vytvoří se podmínky pro vybudování chybějícího záchytného parkoviště. Lokalita Borských polí má zhruba 150 hektarů. Území prodělalo v posledních 20 letech výrazný rozvoj s různými typy zástavby. Nachází se tam průmyslová zóna s více než desetitisíci pracovními místy, obchodní centra, administrativní domy, bytové domy a univerzita.

„Počet cestujících přepravených na Borská pole v pracovní den v čase od 5 do 21 hodin v jednom směru je zhruba 6 300 osob, z nich ve směru z Bor přijíždí 3 900 osob a ve směru z centra 2 400 osob. Dále v trase Bory – Západočeská univerzita přijíždí 1 900 osob. V opačném směru jsou čísla obdobná. Většina cestujících je dodus nucena k dosažení cíle kombinovat několik spojů a dopravních prostředků,“ doplnil Petr Náhlík, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

„Pro město je klíčová nejen trať, ale také přestupní terminál u úřadu práce, ten nově umožní přestup z příměstských autobusových linek z Přešticka a Nýřanska na linky MHD v Plzni, což zlepší dostupnost Plzně pro studenty Západočeské univerzity i zaměstnance pracující v průmyslové zóně Borská pole a sníží počet aut dojíždějících do Plzně,“ dodal Petr Náhlík.

Městu se na akci podařilo získat dotace z Operačního programu Doprava ITI a z Integrovaného regionálního operačního programu. Dotace pokryje 60 procent nákladů.

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *