To je pecka! Evropská komise udělila Plzeňskému kraji prestižní titul

Titul „Regional Innovation Valley/Regionální inovační údolí“ udělila Evropská komise Plzeňskému kraji a ten se tak stal jedním ze 151 regionů v Evropě, které se zavázaly posílit koordinaci a usměrňování svých investic a politik v oblasti výzkumu a inovací na regionální úrovni.

„Udělení této značky je pro Plzeňský kraj především uznáním za skvělou práci, kterou v oblasti podpory výzkumu, inovací a inovačního prostředí ve spolupráci s partnery z území odvádí,“ říká hejtman Rudolf Špoták.

Udělení značky Regionální inovační údolí samo o sobě nevede k získání jakýkoliv finančních prostředků (např. z programu Horizont Europe). „Počítá se však s aktivní účastí Plzeňského kraje na komunitních akcích a politických aktivitách Regionálního inovačního údolí v budoucnu,“ upřesnil vedoucí odboru fondů a programů KÚPK Jan Přibáň. Dění v této oblasti lze sledovat na webových stránkách Evropské komise, kde budou aktuální informace o párování partnerů, příslušných akcích, novinkách a nadcházejících výzvách.

Na obrázku je mapa všech Regionálních inovačních údolí. Náš region je v nich uveden nikoliv jako Plzeňský kraj, ale jako region Jihozápad. Je to dáno tím, že přestože žádosti mohly podávat i jednotlivé kraje, výsledky byly vyhlašovány na úrovni regionů NUTS II, tedy na úrovni regionů soudržnosti. Ocenění Plzeňského kraje je tedy vztaženo na celý region soudržnosti Jihozápad.

Další informace o Regionálních inovačních údolích je možné nalézt na stránkách Evropské komise: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/support-policy-making/shaping-eu-research-and-innovation-policy/new-european-innovation-agenda/new-european-innovation-agenda-roadmap/flagship-3-accelerating-and-strengthening-innovation-european-innovation-ecosystems-across-eu-and_en

Zdroj: Plzeňský kraj a Evropská komise

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *