Středoškoláci poznají detailně práci plzeňských strážníků. Městská policie se na tom domluvila s Bezpečnostně právní akademií

Plzeňská městská policie a Bezpečnostně právní akademie Plzeň navážou unikátní spolupráci. Soukromá střední škola, která v západočeské metropoli funguje už 22 let a má aktuálně kolem 200 žáků, začne posílat studenty svého programu bezpečnostně právní činnost na souvislé dvoutýdenní odborné praxe k městské policii. Středoškoláci se tak detailněji seznámí s prací strážníků a naopak městská policie si bude díky tomuto tipovat potenciální budoucí zaměstnance. Zhruba za rok obě strany vyhodnotí přínos dnes podepsané dohody a stanoví oblasti, kam je možné spolupráci posunout.  

„Jsem rád, že nacházíme partnera, jenž je schopen vzdělávat studenty, kteří nakonec najdou uplatnění ať již u městské policie nebo u Policie ČR. Uzavřením rámcové smlouvy o spolupráci v oblasti středoškolského vzdělávání s Bezpečnostně právní akademií Plzeň naplňujeme jeden z bodů naší nedávno schválené strategie bezpečnosti,“ uvedl primátor Martin Zrzavecký. 

 

„Studentům umožníme nejen vidět práci strážníků v přímém výkonu služby, ale budou se moci také účastnit některých činností pod dohledem odborného a zkušeného zaměstnance městské policie. Pro nás bude zároveň odborná praxe vodítkem či indikátorem pro předběžný výběr možných budoucích zaměstnanců z řad studentů, budeme sledovat jejich přístup k zaměstnání a jejich schopnosti a dovednosti,“ vysvětlil Karel Mach, velitel Městské policie Plzeň. Ta je čtvrtým největším municipálním sborem v České republice, má 324 zaměstnanců, z toho je 260 strážníků, 28 asistentů a 36 civilních zaměstnanců.

 

„Co vím, tak takovouto formu spolupráce s městskou policií nemá v České republice žádná škola. Pro nás to bude nadstandardní přidaná hodnota ke vzdělávání, které poskytujeme. Jednoznačně tím zvyšujeme možnost budoucího uplatnění našich absolventů, studenti díky tomu získají povědomí o tom, co je místní znalost, seznámí se s rizikovými lokalitami na území města Plzně a specifickými místy s větším nápadem kriminality, získají ucelenější přehled. Strážníkům přitom mohou pomáhat zejména v oblasti prevence,“ uvedl Martin Sarkisov, ředitel školy. Souvislé praxe se budou týkat studentů 2. a 3. ročníků. „Nechci, aby se praxe konala jen takzvaně pro papír, pro čárku, ale chci, aby měla smysl a vykonávala se v souladu s naším vzdělávacím programem. Jsem přesvědčený, že předmětná spolupráce přispěje ke snížení kriminality na území města Plzně a bude přínosem pro všechny občany,“ dodal. Podobnou dohodu o spolupráci se chce pokusit za svou školu uzavřít i s Policií České republiky.

 

Podle Aleše Průši, vedoucího Odboru bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně, se dosud v západočeské metropoli studenti Bezpečnostně právní akademie Plzeň podíleli na realizaci dopravně-bezpečnostního projektu Dopravní asistent. „Jedná se o projekt dobrovolníků na přechodech zejména před základními školami, který se konal ve spolupráci s občanským sdružením Společně k bezpečí. Od spuštění projektu v roce 2009 se do něj zapojilo bezmála 200 studentů této školy,“ řekl Aleš Průša.

 

Absolventi studijního programu bezpečnostně právní činnost nachází uplatnění u bezpečnostních složek, jakými jsou městská i státní policie, vězeňská služba, armáda, soukromé bezpečnostní agentury a další. Škola nabízí i druhý studijní program nazvaný veřejno-správní činnost, jehož
absolventi se orientují zejména na státní správu a samosprávu. I v případě druhého programu bude škola s městem Plzeň spolupracovat, studenti tohoto oboru začnou vykonávat bezplatnou praxi na Magistrátu města Plzně, první z nich by měli nastoupit už letos v květnu.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *