Spolehliví zaměstnavatelé se přestěhovali do Horšovského Týna

Putovní panelová výstava Plzeňský kraj – region spolehlivých zaměstnavatelů se 22. ledna 2018 ze Stříbra stěhuje do Horšovského Týna. Tady bude k vidění na dvou velmi frekventovaných místech – v ulici Dr. E. Beneše a v ulici Na přeložce (vedle budovy pošty) až do 5. února.

„Situace na trhu s technicky vzdělanými pracovníky je u nás obdobná jako  jinde, možná  vlivem blízkosti Německa i trochu horší. Technické vzdělávání u nás probíhá již na základní škole, která obdržela od společnosti Gerresheimer darem polytechnické  stavebnice pro technickou výuku a technický  kroužek. Jsem přesvědčen, že i tento krok výrazně povzbudil mezi žáky zájem o techniku,“ uvádí starosta Horšovského Týna Václav Mothejzík.

Velmi zodpovědně se k problematice zaměstnanosti staví i dva z vystavovatelů – společnosti Gerresheimer Horsovsky Tyn s.r.o a PeHToo, a.s.

„Potřeba kvalifikované pracovní síly je pro nás velmi důležitá. Jako rychle expandující firma si dobře uvědomujeme potřebu ,investice do budoucnosti´, a proto jsme již před časem přstoupili k modelu kooperativního vzdělávání, kdy  proces výuky teorie probíhá přímo v SOU Domažlice a praxe v našem školicím středisku. Za více než  150 tisíc Eur jsme vybudovali a vybavili školicí středisko, vyškolili dva kvalifikované zaměstnance, kteří se na plný úvazek věnují praktickému výcviku učňů přímo ve firmě, a také zavedli pro učně systém stipendií.  Našim vzdělávacím projektem prošlo od roku 2011 již více jak 40 učňů, z nichž velká většina zůstává v řadách našich kmenových zaměstnanců. V současné době máme ve 3. ročnících dvacet jedna učňů včetně dvou dívek,“ upřesňuje Václava Váchalová ze společnosti Gerresheimer Horsovsky Tyn spol. s r.o.

Spolupráci se SOU v Domažlicích a ve Stodu vidí jako budoucnost odborně vzdělané zaměstnanecké základny i společnost PeHToo, a.s. „Již mnoho let spolupracujeme s SOU v Domažlicích a nyní navazujeme spolupráci se SOU ve Stodu. Jejich studenti technických oborů u nás pracují v rámci školních praxí a řada z nich si po ukončení studia zvolí naši firmu jako svého zaměstnavatele,“ uvádí Šárka Vojtěchová ze společnosti PeHToo, a.s. a dodává: „Tak jako již mnoho let, i do budoucna, by si větší pozornost zasloužilo vzdělávání ve strojních oborech, od učňovského školství až po vysokoškolské studium. Strojařů je nedostatek dlouhodobě a v současné době je tento problém ještě zesílen nepříznivým demografickým vývojem v ČR.“

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *