Smetanovské dny letos již po sedmatřicáté. Pořadatelem je tradičně úspěšná Plzeňská filharmonie

Tradičně 2. března začíná 37. ročník festivalu Smetanovské dny a během tří týdnů představí plzeňskému publiku téměř třicet kulturních akcí. Pořadatelem festivalu je již pátým rokem Plzeňská filharmonie, která se po celou dobu snaží udržet mezioborovou a mezinárodní linii a připravit pro Plzeň dramaturgii té nejvyšší kvality.

„Jsem ráda, že se daří rozšiřovat řadu našich posluchačů – návštěvníků, a že se velmi úspěšně daří spojovat žánry a obory. Festival dnes zahrnuje vědu, hudbu, divadlo, literaturu, film, výtvarné umění a novinkou je také astronomie“ dodává ředitelka festivalu a Plzeňské filharmonie Lenka Kavalová.

Z tiskové konference k zahájení 37. ročníku Smetanovských dnů v Plzni

Mezi nejzajímavější a nejnavštěvovanější akce festivalu bude patřit zahajovací a závěrečný koncert. O slavnostní zahájení festivalu se postará Filharmonie Hradec Králové, vedená dirigentem Andreasem Sebastianem Weiserem. Ta doprovodí německou mezzosopranistku Annu Haase, která zazpívá Berliozovy Letní noci, op. 7. V průběhu večera dále zazní Sen noci svatojanské, přehra k Shakespearově hře, op. 21 Felixe Mendelssohn-Bartholdyho a Symfonie č. 7 A dur Ludwiga van Beethovena. Slavnostní předehrou C dur Bedřicha Smetany, Španělskou symfonií pro housle a orchestr Édouarda Lalo a Dvořákovou Symfonií č. 8 G dur pak Smetanovské dny 23. března uzavře oceňovaný Symfonický orchestr Českého rozhlasu s dirigentem Ondrejem Lenárdem a houslovým virtuosem Ivanem Ženatým. „Osobně se těším na klavírní recitál francouzského pianisty Pascala Rogé, Stamicovo a Sedláčkovo kvarteto, Romana Janála a Irenu Chřibkovou, mladou houslistku Pavlu Tesařovou a z těch jiných žánrů pak na jazzové Pacora Trio,“ představuje další důležité body programu Lenka Kavalová.

Součástí festivalu jsou ale také výstavy, které jsou inspirovány tématem, které pro každý ročník vyhlašují Plzeňská sympózia. Pro letošní rok je to téma Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století, které každoročně doplňují témata Bedřich Smetana a související odkazy, Vztah k Plzni a Slavná výročí – Výročí slavných. Západočeské muzeum v Plzni svou výstavu Plzeň ve století světla zaměřilo přímo k mezioborovému sympoziu. Výstava se soustřeďuje na narůstající a stále více důležitou roli světla, denního i umělého, ve veřejném prostoru Plzně i soukromí jejích obyvatel v 19. století. Přibližuje rovněž, jak byly znalosti o účincích světla s vynálezem daguerrotypie a fotografie průkopnicky využívány prvními plzeňskými fotografy. Ve Studijní a vědecké knihovně mapuje výstava Plzeň ve světle osvěty demokratizační lidovýchovný proud v české společnosti 19. a počátku 20. století. Výstava přibližuje zájem veřejnosti o historii, umění, ale i techniku a další obory, přibližuje vzdělávání dospělých v té době, budování lidových a spolkových knihoven a rozmáhající se spolkové hnutí ve druhé polovině 19. století.

Západočeská galerie představí svou expozicí Světla, šero a temnoty. Na vybraných ukázkách předních malířů, kreslířů, grafiků, sochařů i fotografů naznačí cesty všeobecné modernizace, které se prolínaly i křížily s vývojem výtvarného umění. Originály uměleckých děl doplní několikerá projekce dalších vizuálních objektů k tématu výstavy. Poslední výstava je nazvaná Vizualizace hudby a připravila ji Eva Hubatová ve spolupráci se Západočeským hudebním centrem a Střediskem západočeských spisovatelů. Výstava bude instalována v budově Českého rozhlasu Plzeň.

Program festivalu doplní i konference České astronomické společnosti, která se věnuje osobě J. F. Smetany nebo přednáška Muzea jižního Plzeňska na téma Rukopisy Královedvorský a Zelenohorský v souřadnicích evropského romantického nacionalismu. Ústav pro studium totalitních režimů ČR nabídne projekt Ve znamení tří deklarací – Šlechta v letech nacistického ohrožení československého státu, v rámci kterého jsou připraveny přednášky a promítání filmu Víta Olmera z roku 1966 „Občané s erbem“. Přednášku navštíví také potomci slavných šlechtických rodů František Kinský a Jaroslav Lobkowicz.

Divadlo J. K. Tyla se zapojení dvěma představeními. V rámci festivalového programu uvede ve Velkém divadlu operu Prodaná nevěsta a na Malé scéně Nového divadla pak představení pro děti nazvané Papageno v kouzelném lese dle W. A. Mozarta.

Festival Smetanovské dny pořádá od roku 2013 Plzeňská filharmonie a od roku 2014 je členem Asociace hudebních festivalů České republiky.

Ceny vstupenek na jednotlivé akce se pohybují v rozmezí od 100 Kč do 390 Kč a je možné využít slev pro seniory, držitele karet ZTP/P, studenty a abonenty Plzeňské filharmonie. Vstupenky je možné zakoupit v Předprodeji vstupenek vedle informačního centra města Plzně na náměstí Republiky nebo přes portál Plzeňská vstupenka. Další informace o festivalu naleznete na www.smetanovskedny.cz nebo na festivalovém facebooku.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *