S Akcentem se ve světě neztratím. A ani v budoucnu

Rok 2017 je již nenávratně za námi a se starým rokem skončil i jeden z projektů rokycanského Klubu Akcent pro děti a mládež, jehož zřizovatelem je Diakonie Západ. Tento Klub navštěvují mladí lidé a děti ve věku od 6 do 20 let, kteří řeší obtížné i každodenní životní situace či hledají prostor pro aktivní trávení volného času.

Díky celoročnímu projektu s názvem „Ve světě se neztratím“ se v Klubu Akcent realizovaly preventivní tematické měsíce. V posledním měsíci roku 2017 to bylo téma „Co smím, co nesmím a co se mi může stát, když to poruším“. Během prosince proběhlo několik atraktivních aktivit na dané téma, kde se uživatelé Klubu mohli dozvědět, jaké dopady může mít rizikové chování, jako je například vandalismus apod. Během celého roku jsme se věnovali i dalším oblastem, jako byla např. práce, škola, životní styl či vztahy. V rámci těchto měsíčních programů byly realizovány preventivně vzdělávací besedy, promítání, workshopy, zážitkové aktivity, výtvarné dílny nebo sportovky, a to vše díky finanční podpoře z MŠMT, Plzeňského kraje i dárců sbírkového projektu Voda pomáhá.

I skrze aktivity tohoto projektu se Klub Akcent stal pro děti a teenagery prostorem pro poznávání se s novými lidmi, setkávání s vrstevníky, získávání nových zážitků, ale také vědomostí či dovedností. Klub Akcent mohou stávající i noví klienti letos navštívit v otevírací době, a to od pondělí do čtvrtka v době od 13:30 – 18:00 hodin na adrese: Jiráskova 481 v Rokycanech, se vstupem od vlakového nádraží. Více informací o dění v Klubu naleznete na facebookové stránce – Klub Akcent, Rokycany nebo na www.diakoniezapad.cz. V případě dotazů je možné se obracet na koordinátorku Klubu Akcent – Bc. Kateřinu Brožíkovou na tel.čísle: 739 244 869 nebo lze využít e-mailu: akcent.zapad@diakonie.cz.

Projekt „Ve světě se neztratím“ se pro rok 2018 přesouvá do dalšího z diakonických nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, a to do Klubu Atom pro děti a mládež v Plzni.

Kateřina Brožíková, koordinátorka Klubu Akcent pro děti a mládež Rokycany

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *