Poslední cesta plzeňského rodáka očima Jana Picky

Kardinál Josef Beran je rodákem z Plzně, kde se narodil 29. prosince 1888. Byl pronásledován fašistickým okupačním a posléze i komunistickým režimem. Nesměl se vrátit do své milované vlasti Československa ani po smrti. Ano komunisté se báli i mrtvých. Kardinálem byl jmenován 10. ledna 1965, kdy mu byl umožněn odlet do Vatikánu, bez možnosti návratu.

Mimo jiné se velmi zasazoval o rehabilitaci Mistra Jana Husa. 25. ledna 1969 přednesl ve Vatikánském rozhlase v českém vysílání projev k velikému a zároveň tragickému osudovému činu Jana Palacha, který se upálil na protest proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy a následné normalizaci společnosti. Zemřel 17. května 1969 po diagnostikované rakovině plic. Josef Beran byl nejenom kněz, biskup a kardinál, tento drobný vitální muž s věčným úsměvem, byl i velkým českým vlastencem. Děkujeme, kardinále Josefe, že jsi žil, že jsi byl, a že jsi se vrátil k nám do vlasti…

Kardinála Berana přišly doprovodit na jeho poslední cestě tisíce lidí (ne stovky jak zkresleně informovala média), mohutný průvod vyšel o desáté hodině ze Strahova, kočár tažený šestispřežením směřoval na Hradčanské náměstí a posléze do katedrály, která byla během bohoslužby zcela zaplněna, mnoho lidí se již dovnitř nedostalo, měl sem štěstí, byli jsme mezi posledními, za námi se mohutná vrata katedrály uzavřela.

Mši celebroval kardinál Dominik Duka, mezi přítomnými byli zástupci z celé České republiky, hodně lidí z Moravy, ale i ze Slovenska. Kázání i čtení pozdravu papeže Františka provázel mohutný potlesk a snad nejsilnější emoce vyvolalo v přítomných, když na samý závěr obřadu všichni zazpívali Československou hymnu a to i její slovenskou část.

Text a foto Jan Picka

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *