Plzeňský magistrát je nejpřívětivějším úřadem. Zase v kraji vyhrál

Magistrát města Plzeň již potřetí za sebou získal ocenění nejpřívětivější úřad obce s rozšířenou působností v rámci Plzeňského kraje. V letošním roce proběhl již třetí ročník soutěže Přívětivý úřad, kterou vyhlašuje Ministerstvo vnitra České republiky s cílem zmapovat přívětivost a otevřenost úřadů a zhodnotit tak kvalitu nabízených služeb. Letošního ročníku se účastnilo 151 úřadů obcí s rozšířenou působností včetně městských částí Prahy. Druhé místo v rámci Plzeňského kraje pak obsadil Městský úřad Rokycany, na třetím místě se umístil Městský úřad Stod.

„Město Plzeň se dlouhodobě snaží poskytovat služby lidem vstřícně a přívětivě. Pro potřeby neslyšících tak byl například letos zaveden rezervační systém, který umožňuje zajištění tlumočníka do znakového jazyka. Pro rodiny s dětmi byly nově zřízeny tři přepážky v oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů, které zvýší komfort rodinám s dětmi. Pokud se totiž celá rodina, která potřebuje vyřídit více dokladů najednou, objedná na určitý čas, může se jí úřednice věnovat až hodinu,“ uvedl primátor města Plzně Martin Zrzavecký.

Soutěž Přívětivý úřad spočívá v hodnocení přívětivosti a otevřenosti úřadů vůči občanům a jejich potřebám. Hodnocení probíhalo na základě elektronického dotazníkového šetření, v němž bylo sledováno 52 kritérií rozdělených do následujících kategorií: dostupnost úřadu pro občany, transparentnost úřadu, komunikace úřadu, participace občanů a další aktivity úřadu. Velký důraz byl kladen na elektronizaci a modernizaci úřadů, zejména na využívání webových stránek k zveřejňování zásadních materiálů města (rozpočet města, materiály ze zasedání zastupitelstva města, veřejné zakázky, kontakty apod.) či dostupnost on-line aplikací (mobilní aplikace úřadu, rozklikávací rozpočet, aplikace umožňující hlášení závad a další). Dále byla hodnocena dostupnost úřadu, a to prostřednictvím kritérií týkajících se například počtu úředních hodin, rozsahu prodloužené úřední doby, možnosti on-line objednání či sledování vytíženosti přepážek. V třetím kritériu byla posuzována aktivní komunikace úřadu včetně využívání standardních i méně obvyklých komunikačních kanálů. Čtvrtá kategorie byla určena pro zmapování participace občanů, kdy zahrnula otázky týkající se rozsahu setkávání úřadu s občany a zajišťování sběru jejich názorů a podnětů. Kategorie zahrnující další aktivity se pak zaměřila na ohodnocení nadstandardních a unikátních služeb nabízených úřady.

„Plzeň byla velice kladně hodnocena zejména v kritériích dostupnosti úřadu pro občany, kdy je rozsah doby pro veřejnost, po kterou si občané mohou vyřizovat své úřední záležitosti, opravdu nadstandardní. Rovněž kladně byla hodnocena bezbariérová dostupnost kanceláří, v nichž se řeší stěžejní agendy občanů, která se v loňském roce vylepšila vybudováním výtahu do všech pater komplexu historických radničních budov,“ vysvětlil Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně.

V republikovém kole soutěže Přívětivý úřad 2018 byly jako nejlepší vyhodnoceny úřady obcí s rozšířenou působností měst Liberec, Žďár nad Sázavou a Prostějov. V rámci Plzeňského kraje se na druhém místě po Plzni umístily Rokycany, třetí příčku obsadil Stod. (tz)

Ilustrační foto

Mohlo by se vám líbit...

1 odpověď

  1. Pavel Vanecek napsal:

    Ten titulek se nepovedl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *