Plzeňská radnice problémy živnostníků na Slovanské přiznává a tvrdí, že je řeší

Plzeňská radnice zveřejnila Prohlášení města Plzně k výzvě iniciativy Konec likvidací podnikání ve Slovanské:

“Víme, že stavba a s  ní spojená dopravní omezení komplikují život občanům a zejména pak místním živnostníkům a podnikatelům. Rozhodně nás to netěší, oprava tramvajové trati je ale opravdu nutná. S podnikateli z oblasti Slovanské ulice se scházíme, hovoříme s  nimi, informujeme je o tom, jak pokračuje rekonstrukce a jaké jsou termíny stavby, a to i rozesíláním osobních e-mailů. Nyní jednáme o uspíšení stavebních prací, což se s  největší pravděpodobností podaří. Vedle toho také zvažujeme možnost marketingové podpory města daným živnostníkům.

Ke konkrétním bodům uvedeným ve zveřejněné výzvě iniciativy Konec likvidací podnikání ve Slovanské uvádíme:

1. V  současné době projednáváme se všemi zainteresovanými institucemi možnost od 16. září úplně uzavřít Slovanskou ulici v  úseku Částkova – nám. Milady Horákové (před křižovatkou s  Malostranskou), což by vedlo k  urychlení stavby a jejímu dokončení do konce roku 2019. V  případě, že silniční správní úřad úplnou uzavírku schválí, bude do 15. září hotová tramvajová trať směrem z  centra a jízdní pruh v  úseku od Sladkovského po Částkovu ulici – tedy bude splněno to, co zástupci iniciativy Konec likvidací podnikání ve Slovanské požadují.

2. Možnost kompenzace formou prezentace v  Radničních listech musí projednat Redakční rada Radničních listů. Ta dle schváleného statutu vytváří a sestavuje jednotlivá vydání zpravodaje. Dále také koriguje obsah aktuálního čísla a navrhuje obsahovou podobu nadcházejícího čísla a zodpovídá za formální a obsahovou stránku jednotlivých vydání Radničních listů dle schválené koncepce. Vzhledem k  tomu, že o prázdninách Radniční listy nevycházejí a redakční rada od června nezasedala, uskuteční se první možné jednání redakční rady, na němž může být možnost kompenzace projednána, dne 23. srpna 2019. O nutnosti zachovat tento postup byli podnikatelé opakovaně informováni.

3. Co se týká požadovaného vyřešení padesátiprocentní slevy na spotřebě vody, bylo podnikatelům na setkání s vedením města doporučeno zástupci Vodárna Plzeň, aby si podali žádost o možnou slevu k  úlevové komisi Vodárny Plzeň.”

Ilustrační foto

Mohlo by se vám líbit...

1 odpověď

  1. Martin Bořík napsal:

    A co situace Lochotín Žlutické Remus? Rozkopané všechny cesty a úbytek lidí 90%

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *