Plzeň bude mít slony. Bydlet budou v údolí Mže blízko současné zoo

Rada města Plzně schválila revizi Generelu rozvoje Zoologické a botanické zahrady města Plzně, generel nově zahrnuje projekt Sloni na Mži. Jedná se o rozvojový projekt, na němž nyní krajská metropole intenzivně pracuje. Pro slony, kteří zatím v Plzni nejsou, chce zoologická zahrada zhruba čtrnáctihektarovou plochu v údolí řeky Mže. Hotová je změna územního plánu i studie, zhruba 1,5 roku nyní potrvají projekční práce.

„Generel zohledňuje stávající stav areálu zoo, odráží se v něm i výstavba nových expozic a zahrnuje i nové rozvojové plochy. Doplnění projektu Sloni na Mži do generelu je jasným signálem toho, že město s tímto počítá a vnímá to jako velký rozvojový projekt,“ přiblížil první náměstek primátora Martin Baxa.

Pro projekt město vykupovalo pozemky jihovýchodně od stávajícího areálu zahrady, které odděluje ulice Pod Vinicemi. Město se pokusí získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí, přičemž předpokládá, že vhodný dotační titul by se mohl najít v příštím programovacím období.

Celá plocha by měla být dělena na tři expozice, které budou představovat tři zeměpisné oblasti, a sice Velké Sundy a jižní část Malajského poloostrova, dále Celebes, Malé Sundy (Wallacea) a Filipíny a třetí bude Nová Guinea a Austrálie. Expozice bude tvořena ubikacemi ve stylu lidských obydlí dané oblasti a výběhy, pro slony by měla být vyčleněna plocha zhruba 3,5 hektaru.

„Z pohledu chovaných zvířat bude stěžejním a zároveň i největším slon indický, tomu také bude věnována i prostorově největší část expozic, která bude dělena ještě na prostor pro samce a samice s eventuálně mláďaty,“ přiblížil ředitel zahrady Jiří Trávníček. Kromě slonů budou k vidění i tapíři čabrakoví, z drobnějších zvířat například giboni a další. V expozici věnované fauně Wallacei budou chováni jak savci Celebesu (Sulawesi), tak Malých Sund a Filipín. Novoguinejská expozice bude tvořena zčásti výběhy klokanů a kasuárů, ptáci budou vystaveni ve skleníku s voliérami na okraji areálu a část bude interaktivní stezkou lesním biotopem se stromovými domky.

Hlavní pavilon pro slony, tapíry a hady naváže na volný výběh pro slony. Tam budou vybudovány vnitřní a venkovní vodní plochy pro slony. Dále se uvažuje o vybudování restaurace, ubikace a výběhy pro langury a jeleny. Tato část bude propojena se stávajícím areálem zahrady novým pěším mostem přes silnici.

V České republice jsou slonince v Praze, v Ústí nad Labem, Ostravě, Zlíně a Liberci. (tz)

Ilustrační foto

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *