Odmítněte spojení teplárny s Křetínským, vyzývají zastupitele komunisté

Zastupitelstvo města Plzně bude ve čtvrtek jednat o dalším směřování společnosti Plzeňská teplárenská. Otevřený dopis zastupitelům dnes poslali plzeňští komunisté, kteří nesouhlasí se vstupem firmy do společného projektu s podnikatelem Křetínským. Bojí se vyvedení městského majetku do soukromých rukou a následně výrazného zdražení tepla pro občany Plzně.

“KV KSČM Plzeňského kraje se principiálně neztotožňuje se záměrem chystané fúze Plzeňské teplárenské a.s. (dále též „PT“) s jakýmkoliv soukromým subjektem, neboť jej nepovažujeme z dlouhodobého hlediska pro občany města za přínosný. Ještě naléhavěji se pak vymezujeme vůči skutečnosti, že záměr fúze se připravuje bez patřičné veřejné diskuse a občané o něm nejsou dostatečně informováni, přestože případná realizace této fúze je mimořádným, a do značné míry nevratným mezníkem, který bude mít významný vliv nejen na nynější, ale i budoucí generace obyvatel města.

Z těchto důvodů jsme veřejnosti předložili Petici a Návrh místního referenda proti zamýšlené fúzi a podpisové akce zahájili 1. 12. 2017. Již po 10-ti dnech průběhu podpisové akce jsme shromáždili 978 podpisů pod papírovou a 107 podpisů pod elektronickou verzi petice (www.petice24.com) a 1328 podpisů pod Návrh místního referenda. 

Petici podepisují převážně občané Plzně, a v menší míře i další lidé, kterých by se chystaná fúze pro jejich úzký vztah s Plzní negativně dotkla (kupř. na území Plzně pracují, dlouhodobě pobývají, mají zde příbuzné apod.), Návrh místního referenda pak mohou na základě zákona podepisovat pouze občané Plzně.

Obě iniciativy se tak na území města setkávají s velkým zájmem navzdory tomu, že jsme schopni zajistit jen minimální množství podpisových míst. Velmi pravděpodobně se tedy v horizontu měsíců podaří pod Návrh místního referenda shromáždit zákonem požadované množství podpisů potřebné pro jeho vyhlášení.

Jednou z klíčových ústavních maxim je zásada suverenity lidu, která je zároveň podstatou samotné demokracie. Jsme proto přesvědčeni, že takto vyjevenou vůli občanů Plzně nelze přehlížet, a Vy jako řádní demokraté se jí nepochybně cítíte vázáni.

Z toho důvodu si dovolujeme navrhnout, aby Zastupitelstvo města Plzně svým usnesením odmítlo navrhovanou fúzi mezi PT a.s. a PE a.s., anebo aby přijalo usnesení, že vyčká výsledku místního referenda v této věci a dále bude postupovat v souladu s tímto výsledkem za předpokladu, že Návrh na vyhlášení referenda bude příslušnému úřadu podán do konce roku 2018.

Pakliže se Zastupitelstvo usnese na vyčkání výsledku referenda, navrhujeme jeho konání spojit s komunálními volbami na podzim příštího roku, což by přineslo významné snížení nákladů. Pakliže však bude záměr fúze schválen, nezbyde nám než usilovat o vyhlášení referenda co nejdříve, neboť cítíme odpovědnost vůči občanům našeho města a respektujeme jeho vůli.

Současně nutno upozornit, že pokud referendum rozhodne proti záměru fúze za situace, kdy by její záměr byl Zastupitelstvem schválen a příprava fúze započala, mohly by městu vzniknout značné finanční ztráty v případě požadavku EPH na náhradu nákladů marně vynaložených na přípravu fúze. Jsme přesvědčeni, že město neopustí svůj úmysl chovat se jako řádný hospodář, a nepřijme žádné usnesení, které by mohlo tento úmysl ohrozit.

Nepochybujeme o tom, že postup v nejlepším zájmu občanů města je naším společným cílem a proto věříme, že obsah tohoto otevřeného dopisu bude Zastupitelstvem odpovídajícím způsobem reflektován.”

Ilustrační foto

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *