Novým majitelem zříceniny Karlův Hrádek je Hluboká nad Vltavou. V soukromých rukách hrozilo její uzavření pro veřejnost

Po několikaletém jednání byla dokončena výměna pozemků mezi Lesy ČR a městem Hluboká nad Vltavou, které se tak stává novým majitelem zříceniny Karlův Hrádek. Město Hluboká nad Vltavou přivítalo, že se tato originální památka na Karla IV. dostala do městského majetku. Jednou provždy se tak vyřešil problém s potenciálním zájmem soukromých subjektů o tento objekt. Karlův Hrádek je totiž zapsán jako stavební parcela a v soukromých rukách hrozilo jeho znepřístupnění veřejnosti.

Vedení města vytvořilo pracovní skupinu, kde se radní a další oslovení zájemci z řad občanů spojili s odborníky, aby vypracovali koncept na využití tohoto historicky a turisticky zajímavého objektu.

„K jednání jsme přizvali odborníky z řad archeologů, památkářů, stavitelů, ale i ekologů a specialistů na digitální animaci historických objektů. Celou skupinu zaštiťuje geolog, klimatolog a spisovatel RNDr. Václav Cílek, CSc., který již několik let s Hlubokou spolupracuje“, uvedl starosta města Ing. Tomáš Jirsa.

Prvním krokem celého procesu bylo vytvoření podskupin zaměřených na jednotlivé činnosti. Archeologická skupina pod vedením doc. Mgr. Ondřeje Chvojky, Ph.D. z Jihočeské univerzity a dalšími odborníky pracuje na definování typu archeologického průzkumu, který zde bude prováděn. Nemělo by se jednat jen o klasický průzkum, ale i o vytvoření tzv. archeokempu, do kterého bude kromě studentů archeologie Jihočeské univerzity zapojena i široká veřejnost.

Skupina sestávající se mimo jiné ze stavitelů, krajinářů a dalších, bude mít odborný dozor nad konzervací objektu dle navrženého postupu a v jejím čele stojí Mgr. Jiří Havlice z Národního památkového ústavu České Budějovice, oddělení archeologie.

Výsledky práce uvedených skupin bude paralelně zpracovávat skupina, která má za cíl popularizaci Karlova Hrádku jako dalšího velmi hodnotného a turisticky zajímavého cíle v katastru města Hluboká nad Vltavou. Skupina bude pracovat i na organizaci edukačních a kulturních programů v okolí zříceniny hradu. Tuto skupinu povedou Ing. Václav Kinský a radní města Hluboká nad Vltavou Jindřich Soukal.

„Při realizaci tohoto projektu chceme hlavně využít dostupných dotačních titulů k vybudování přístupových cest, přístupu od  vody, vytvoření informačních tabulí, aplikace s interaktivní vizualizací, odpočívadel, ale také pořádání odborných workshopů pro studenty a veřejnost,“ uvedl Jindřich Soukal. (tz)

Ilustrační foto

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *