Nová cyklostezka kolem trati ve Skvrňanech spojí dvě neukončené trasy

Plzeň, zastoupená třetím městským obvodem, získá dotaci na akci nazvanou Cyklostezka podél trati ČD, Lábkova. Podporu ve výši 2,623 milionu korun poskytne Plzeňský kraj, cyklostezka se bude budovat v roce 2018. Uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi krajem a městem schválila Rada města Plzně. Nová městská cyklostezka se stane propojkou dvou úseků stávajících cyklostezek, které se nacházejí v Plzni–Skvrňanech. Realizace přispěje ke zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů v dané lokalitě, protože v současnosti jsou lidé nuceni vstupovat do vozovky, kde je provoz motorových vozidel. Dotaci kraj poskytne z rozpočtové oblasti Doprava – Budování cyklostezek a cyklotras.

„Předpokládané celkové náklady na stavební realizaci projektu se očekávají ve výši 3,28 milionu korun. Požadovaná částka 2,623 milionu korun představuje 80 procent z celkových nákladů stavební realizace, zbývajících 20 procent uhradí třetí městský obvod ze svých zdrojů,“ uvedl ekonomický náměstek Pavel Kotas.

Stezka je řešena na pozemcích města Plzně, a to v krátkém a v dlouhém úseku. Krátký úsek vznikne na místě stávajícího chodníku. Dlouhý úsek je navržen na úkor stávající zeleně a na úkor vjezdu na parkoviště ze stávající točky autobusu. Tento vjezd na parkoviště bude zrušen s tím, že dva ostatní vjezdy na parkoviště budou dostatečné. Význam budoucí cyklostezky je dán i její provázaností s cyklotrasou 37, která je součástí mezinárodní Panevropské cyklotrasy Paříž – Norimberk – Praha a je nejvýznamnější cykloturistickou tepnou Plzeňského kraje.

Projekt je připraven k realizaci, na akci je vydáno pravomocné stavební povolení. Hotová by měla být do konce letošního roku

Ilustrační foto

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *