Národní galerie vystaví Gerharda Richtera pokládaného za nejvýznamnějšího žijícího umělce

První retrospektivu Gerharda Richtera ve středovýchodní Evropě čítající více jak sedmdesát jeho děl otevře Národní galerie v Praze již 26. dubna. Výstava byla připravena ve spolupráci s Goethe-Institutem a Velvyslanectvím Spolkové republiky Německo a je součástí Česko-německého kulturního jara 2017. Gerhard Richter je považován za jednoho z nejvýznamnějších umělců posledníchdesetiletí. Jeho díla patří k těm nejvíce oceňovaným i ve světových aukčních síních.

„Mnohými kritiky je Gerhard Richter považován za vůbec největšího žijícího umělce. Jeho výstava v paláci Kinských a Klášteře sv. Anežky České představí průřez jeho bezmála šedesátiletou výtvarnou dráhou. K vidění budou ikonická dílaod fotorealistických maleb až po expresivní a geometrické abstrakce,“ uvádí generální ředitel Národní galerie v Praze a kurátor výstavy Jiří Fajt.

Gerhard Richter se narodil v roce 1932 v Drážďanech a stal se jedním z prvních německých umělců své generace, kteří se dokázali umělecky vyjádřit k nacistické historii rodné země. S nacismem měl Richter ve své rodině bezprostřední zkušenost. „Sám Richter ale německou historii nepovažuje za svůj námět a nechce, aby k ní jeho díla odkazovala. Stejně tak si nepřeje, aby byla jeho tvorba vykládána didakticky či jakkoli dramatizována,“ vysvětluje Jiří Fajt.

Poválečná léta strávená ve východním Německu byla Richterovi přípravou pro celoživotní poslání: nekončící ověřování možností malířskéhoprojevu.Objev západních poválečných umělců jakým byl například Jackson Pollock,pro něj znamenala otevření širokých obzorů svobodného uměleckéhovyjadřovánía zároveň rozhodné odmítnutí sklíčené reality života ve východním bloku, v němž ho jenom utvrdila cestado Moskvy v roce 1961.Gerhard Richter poté emigroval do západního Berlína,dnes žije v Kolíně nad Rýnem.

„Cílem výstavy je představit Richterovunebývale širokou paletu uměleckých vyjadřovacích prostředků a návštěvníkůmukázat pestrý soubor jeho zásadních děl, která byla vybírána a instalována v úzké spolupráci s umělcem,“ doplňuje Jiří Fajt.Gerhard Richter není jednoznačně zařaditelnou uměleckou osobností. Inspiraci čerpá v širokém spektru historických vlivů, od realismu k naturalismu, od impresionismu k pop artu, od konceptuálního umění až k abstraktnímu expresionismu.

Výstava představí všechny aspekty Richterovy  tvorby: ikonické portréty jeho dcer Betty a Elly malované podle fotografií, obrazy reflektující všední každodennost i historická a aktuální společenská témata, mořské a horské krajiny, monochromatické šedé obrazy, expresivní abstraktní kompozice, sérii geometrických digitálně vytvářených pruhů a slavné barevné vzorníky, na nichž vznikla monumentální zakázka výzdoby okna gotické katedrály v Kolíně nad Rýnem. Z Lidic bude zapůjčen obraz Strýček Rudi, který umělec před půl stoletím věnoval tamější galerii a jenž je portrétem Richterova strýce, nacistického vojáka. Vystaveny budou také listy zlegendárního Atlasu, což je souborjeho autorských fotografií, novinových výstřižků a kreseb, které Richter systematicky shromažďoval jako přípravný materiál od šedesátých let.

Hlavní část výstavy bude zpřístupněna v paláci Kinských, jehož přízemí s novým návštěvnickým zázemím, s novou pokladnou, infocentrem a galerijním obchodem, bude k tomuto projektu částečně rekonstruováno. Nádvořím paláce provede návštěvníky časová osa Richterova života směřující do někdejší konírny v přízemí, kde bude promítánjediný autorský film,jakož i dokumenty o Richterově díle, např. slavný celovečerní film Painting. Stěžejní umělecká díla pak budou umístěna ve druhém patře paláce. V nedalekém Klášteřesv. Anežky České bude k vidění druhá, rozsahem skromnější část výstavy, kde bude vystaven Richterův malířský cyklus Březinka, reflektující utrpení a hrůzy koncentračního táborav polské Osvětimi,a monumentální skleněný objekt pracující s hrou dopadajícího a odráženého světla.

 

GERHARD RICHTER

1932
Gerhard Richter se narodil v Drážďanech matce Hildegardě, obchodnici s knihami, a otci Horstovi, učiteli na střední škole. Rodina se během Richterova dětství stěhuje do Reichenau(dnes Bogatyně) a po začátku války do obce Waltersdorf ležící u českých hranic na pomezí Lužických hor.

1939
Otec Horst je odveden do armády, po převelení na západní frontu je zajat spojeneckými vojsky a držen v americkém zajateckém táboře do konce války. Richterův strýc Rudi padlveválce v roce 1944, jeho portrét se stane námětem obrazu Strýček Rudi (OnkelRudi) z roku 1965.

1945
Richterova teta Marianne trpící schizofrenií je usmrcena v rámci nacistickéhoprogramu eugeniky. Richter v roce 1965 vytvoří podle společného portrétu obraz Teta Marianne (TanteMarianne).

1946–1948
Studuje na řemeslné škole v Žitavě, kde se mu dostane vzdělání v oblasti stenografie. Během školních let vzniká Richterova první výtvarná práce, kopie aktu vytvořená podle obrázku z knihy, a pracuje pro malíře nápisů.

1950
Pracuje jako pomocný malíř kulis v žitavském městském divadle a jako malíř nápisů. Rozhodne se, že chce být profesionálním malířem a podává neúspěšnou přihlášku na drážďanskou Akademii umění.

1951
Na druhý pokus je přijat na Akademii umění v Drážďanech ke studiu volné malby a nástěnného malířství. Stěhuje se do Drážďan.

1956
Promuje na Akademii umění a dokončuje nástěnnou malbu v duchu tradice socialistického realismu Radost ze života (Lebensfreude) pro Německé muzeum hygieny v Drážďanech. Na Akademii dále působí jako vyučující.

1957
Sňatek s Marianne Emou Aufinger.

1959
Richter navštěvuje uměleckou přehlídku documenta 2 v Kasselu, kde se poprvé seznamuje s tvorbou Jacksona Pollocka a Lucia Fontany.

1961
V březnu cestuje do Sovětského svazu. Na zpáteční cestě si v západním Německu uschová zavazadlo a vrací se do Drážďan vyzvednout Emu. Další den ráno cestují do východního Berlína, odkud se vlakem dostanou do západního sektoru. Po osmi dnech v uprchlickémtáboře se přesouvají do Oldenburgu, kde žijí rodiče Emy a poté do Düsseldorfu. Richter je přijat na uměleckou akademii v Düsseldorfu, kde se v průběhu studia seznamuje s Konradem Luegem (Fischerem), SigmaremPolkem a Blinkym Palermem.

1962
Maluje dílo Stůl (Tisch), kterým bude zahájen jeho osobní katalogizační systém catalogueraisonné.

1964
První samostatné výstavy v Mnichově, Düsseldorfu a Berlíně.

1966
Maluje první Vzorníky barev (ColourCharts) a portrét Ema (Akt na schodech)(Ema /Akt aufeinerTreppe/), které je první prací vytvořenou podle barevné fotografie. V prosinci se narodila dcera Babette (Betty).

1967
V berlínské Galerie René Block se uskutečnila výstava věnovaná obětem nacistického vyvraždění Lidic, Hommage à Lidice. Richter se výstavy účastnil obrazem Strýček Rudi, který později Lidicím věnoval. V témže roce vytváří první práci se sklem 4 skleněné tabule (4 Glasscheiben).

1968
Richter tvoří abstraktní i figurální práce, nově se věnuje krajinomalbě a sérii Městských panoramat (Stadtbild). Začíná pracovat na souboru dokumentačních a přípravných materiálů Atlas (Atlas).

1971
Stává se profesorem na Akademii umění v Düsseldorfu.

1972
Na 36. benátském bienále reprezentuje Německo a poprvé vystavuje sérii maleb 48 portrétů (48 Portraits). Série Vzorníky barev je prezentována na dokumenta 5 v Kasselu.

1973
První sólová výstava ve Spojených státech v newyorské Reinhard OnnaschGallery.

1977
Vystavuje na dokumenta 6 a maluje portrét dcery Betty. Seznamuje se se sochařkou IsouGenzken, se kterou se později ožení. 18. října 1977 jsou ve stuttgartské vazbě nalezeni mrtvítři čelní představitelé Frakce Rudé armády. Richter v roce 1988 vytvoří na základě fotografií z tisku a policejního vyšetřování sérii maleb věnovanou této události.

1978
Richter je hostujícím profesorem na Univerzitě umění a designu Nového Skotska v kanadském Halifaxu.

1981
V Kasselu získává cenu Arnold BodePrize, vytváří první práci ze série Zrcadel(Spiegel), která je představena naspolečné výstavě s Georgem Baselitzemv Kunsthalle Düsseldorf.

1982
Sňatek s IsouGenzken. Richter seúčastní přehlídky documenta 7, malujesérii Svíčky (Kerzen), o rok pozdějii Lebky (Schädel).

1983
Koncem roku se stěhuje z Düsseldorfudo Kolína nad Rýnem, kde žije a pracujedodnes.

1985
Ve Vídni získává cenu Oskara Kokoschky,jedno z nejdůležitějších rakouskýchocenění pro tvůrce v oblastisoučasného umění.

1986
V Düsseldorfu se koná Richterova prvníretrospektiva Gerhard Richter: Paintings1962–1985. Výstava putuje také doBerlína, Bernu a Vídně.

1987
U příležitosti výstavy Gerhard Richter:Works on Paper 1983–1986 v AmsterdamuRichter poprvé publikuje svépoznámky o díle.

1988
Vzniká cyklus 18. říjen 1977 (18. Oktober1977) a druhý portrét dcery Betty. Richterse stává hostujícím profesorem naumělecké akademii ve Frankfurtu nadMohanem.

1991
První britská retrospektiva v londýnskéTateGallery.

1992
Setkává se se Sabine Moritz, se kterouse o tři roky později ožení.

1993
Maluje sérii portrétních obrazů IsyGenzkenI.G.(I.G.). Je vydána první soubornápublikace Richterových dopisůa textů Gerhard Richter: Text editovanáHansem Ulrichem Obristem.

1994
Richter ukončuje pedagogickou činnostna Akademii umění v Düsseldorfu.

1995
Sňatek se Sabine Moritz, s níž má třipotomky: Moritze (1995), Ellu Marii(1996) a Theodora (2006).1997Stává se držitelem prestižního oceněníZlatý lev na 47. benátském bienále.

1999
V budově Říšského sněmu je u příležitostiznovusjednocení Německa instalováno Richterovo dílo Černá, červená,zlatá (Schwarz, Rot, Gold).

2002
Kurátor Robert Storr pořádá v newyorskémMuzeu moderního umění významnouRichterovu retrospektivuFortyYearsofPainting.

2005
V Drážďanech je založen ArchivGerhardaRichtera vedený DietmaremElgerem. Richter vytváří dílo Září(September),které reaguje na newyorskéteroristické útoky z 11. září 2001.Richter byl v ten den na cestě do NewYorku a jeho letadlo bylo odkloněnodo Halifaxu.

2006
Richter maluje sérii abstraktních plátenCage (Cage), která vznikala při poslechuskladeb amerického skladateleJohna Cage.

2007
V katedrále v Kolíně nad Rýnem bylrealizován Richterův návrh vitráže, který pracuje s motivem Vzorníků barev.Maluje portrét své druhé dcery Elly.

2008
Časopis Manager Magazin vyhlásilRichtera po páté v řadě za nejvlivnějšíhoumělce v rámci hodnotícího systémuKunst-Kompass.

2011
Vzniká série digitálně zprocesovanýchmaleb Pruhy (Strips). V londýnskéTateModern je u příležitosti 80. narozeninumělce zahájena retrospektivnívýstava Panorama, která byla uvedenai v Berlíně a Paříži.

2014
Na základě čtyř fotografií z koncentračníhotábora v Osvětimi pořízenýchjedním z vězněných se Richter ve svétvorbě napotřetí pokouší najít vhodnéprostředky ke zpracování tématu holokaustu.Původní malby vytvářené dlefotografických předloh jsou záhy přemaloványna abstraktní práce, výslednápodoba cyklu Březinka (Birkenau) jeutvářena několik měsíců.

2015
V manchesterské Whitworth Art Gallerybyla představena společná výstavaGerharda Richtera a estonského hudebníhoskladatele ArvoPärta.

2016
Pracuje na několika sériích novýchAbstraktních obrazů včetně cyklučíslo 944.

2017
V kolínském Museum Ludwig bylazahájena 9. února, tj. v den umělcových85. narozenin, výstava novýchabstraktních maleb vytvořených v roce2016 doplněná početnými pracemiz muzejní sbírky. Jejím dalším zastavenímbudou od května Drážďany,umělcovo rodné město.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *