Mezi Klatovskou a autobusovým nádražím se už parkuje jen za peníze. Obvod to ale nechtěl

Pro zajištění parkování v další části západočeské metropole byla zřízena nová zóna placeného parkování mezi Klatovskou třídou a Centrálním autobusovým nádražím. V ní byly v lednu nově instalovány dopravní značky „Zóna s dopravním omezením“ a parkovací automaty, protože zde od 1. února vznikla Zóna placeného stání, označená „F“.

Dopravní značka Zóna s dopravním omezením upozorňuje řidiče na oblast, kde je parkování pouze možné na placených nebo vyhražených parkovištích. Parkování na jiných místech, než na parkovacích stáních je zakázáno. Platnost svislé dopravní značky „Zóna s dopravním omezením“ nekončí na hranici křižovatky, jak se někteří řidiči domnívají, ale je ukončena dopravní značkou „Konec zóny s dopravním omezením“. Výše zmiňované značky jsou umístěny na vjezdech do Zóny placeného stání označené „F“, tj. na křižovatkách ulic Husova x Kovářská, Husova x U tržiště, Kollárova x Karlova, Tovární x Přemyslova a při vjezdu do Palackého ulice.

Na okraji této zóny, v Kotkově ulici vybudovalo město Plzeň nákladem 4,7 miliónu korun v roce 2017 bezplatné záchytné parkoviště, na němž je 250 parkovacích stání, která umožňují odstavení vozidel jak rezidentů, tak občanů dojíždějícím do Plzně za prací.

Od 1. února musí motoristé využívající pro parkování místa v Husově, Kollárově a přilehlých ulicích počítat s tím, že je zde zpoplatněno parkování. Hodina stání vyjde na 10 korun. Vedení Městského obvodu Plzeň 3 rozšíření této placené parkovací zóny příliš nepodporovalo, na druhou stranu ale vítá, že k rozšíření parkovacích zón došlo až v okamžiku, kdy byla dokončena výstavba velkého záchytného parkoviště v Kotkově ulici.

„Pouze zpočátku mohou být k řidičům hříšníkům strážníci v rámci zákona benevolentní. Současná legislativa nedovoluje udělovat za přestupky v dopravě napomenutí v příkazním řízení na místě, to znamená, že i u marginálních případů musí být vždy uložena pokuta. Pokuty za porušení ustanoveni dopravního značení budou strážníky ukládány ve spodní možné hranici. V dalších týdnech již bude Městská policie samozřejmě postupovat standardně jako v jiných případech dopravních přestupků,“ uvedla mluvčí městské policie Jana Pužmanová.

Hlavním smyslem zpoplatnění parkovacích stání je zajistit volná místa, zejména pro rezidenty a pro ty, co pro návštěvu Plzně opravdu potřebují auto. Zpoplatnění přispívá k rychlejší obměně aut na jednom parkovacím místě, motoristé  zde nenechávají svůj vůz stát celé dny či týdny. Rezidenti si mohou zakoupit parkovací kartu, mají tedy šanci parkovat v blízkosti svého domu, a to za 700 korun na rok, firemní vozidla za 7 000 korun na rok,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Petr Náhlík.

Upozornil, že hlavním problémem je ale dojížďka aut z celé aglomerace. „Zlepšení může přinést pouze lepší nabídka příměstské veřejné dopravy a vybudování přestupních uzlů mezi spoji veřejné dopravy a MHD. V roce 2018 město Plzeň vybuduje celkovým nákladem cca 150 miliónů korun dva přestupní uzly – u Hlavního nádraží a na náměstí M. Horákové,“ uvedl.

Velký vliv na dopravní situaci v Plzni má ovšem také změna životního stylu občanů města Plzně, zejména nárůst stupně automobilizace o 16 procent. V Plzni vzrostl od roku 2007 do roku 2016 stupeň automobilizace ze 431 na 500 vozidel na tisíc obyvatel. Na každé dva občany města Plzně připadá jedno vozidlo.

Dalším významným vlivem na dopravní situaci v Plzni je výrazný nárůst počtu občanů, kteří se přistěhovali v posledních deseti letech do plzeňské aglomerace. V plzeňské aglomeraci tj. na třetině území kraje v současné době žijí dvě třetiny obyvatel Plzeňského kraje. Velká část z nich dojíždí za prací do Plzně, dopravní situaci v Plzni tedy může změnit výrazně lepší nabídka krajské veřejné dopravy. (tz)

Ilustrační foto

 

 

 

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *