Mezi České Budějovice a Zvíkovské Podhradí se vrací lodní doprava

Na Vltavu mezi České Budějovice a Zvíkovské Podhradí na soutoku s Otavou u hrany
vzdutí Orlické přehrady, třetí říční úsek společného jihočesko-středočeského projektu
„Vltava – řeka plná zážitků“, se po dlouhých více než šesti desetiletích znovu vrací lodní
doprava. Ta představuje zcela nepochybně nové možnosti významného rozšíření
turistické nabídky celého regionu.

„V současné době je možné se plavit z centra Českých Budějovic od Lannovy loděnice přes
Hlubokou nad Vltavou do Týna nad Vltavou a dále při odbočce proti proudu Lužnice do Kolodějí
nad Lužnicí s nově zrekonstruovaným zámkem Mitrowicz. Zatím poslední dokončená plavební
komora na Vltavě v Hněvkovicích pak umožňuje plavbu po téměř 100 kilometrů dlouhé vodní
cestě z Českých Budějovic až do Týna nad Vltavou a dále na Orlík,“ uvedl ředitel Jihočeské
centrály cestovního ruchu (JCCR) Jaromír Polášek.

Rychlý rozvoj služeb okolo řeky je již zcela patrný. Například čtyřicet kilometrů splavněné Vltavy
v lokalitě turistické oblasti Českobudějovicko-Hlubocko, doplňujících šedesát kilometrů
cyklostezky a deset kilometrů stezky pro in-line brusle nabízí na své trase vice než 25
turistických cílů, patnáct občerstvení a restaurací, tři plavební komory a pět vltavských
infopointů – v Českých Budějovicích, Českém Vrbném, Hluboké nad Vltavou, Týně nad Vltavou
a v Kolodějích nad Lužnicí.

„Řeka má obrovský turistický potenciál. Voda tradičně, a to nejen v létě, láká k relaxaci i
aktivnímu odpočinku tisíce lidí a těm je nutné nabídnout služby. Z provozu na řece významně
profitují hotely, restaurace, půjčovny lodí, různé prodejny a podobně. S rozvojem plavby budou
další služby vznikat,“ řekl v této souvislosti předseda Destinační společnosti Českobudějovicko-
Hlubocko David Šťastný.

Existuje již zavedený informační portál a rezervační systém zážitků Stezka řeky Vltavy na
webové stránce: www.stezkavltavy.cz, která se kompletně předělává a koncem května bude
znovu spuštěna. Nově budete mít kompletní informace o lodích, sportovním vybavení na
stezce, jako kola, dvoukola, elektrokola, koloběžky, in-line brusle, paddleboardy, lodě, mořské
kajaky, ale i projížďky výletními loděmi, ubytování v hausbótech, s nimiž lze plout po řece a
trávit každou noc někde jinde. Návštěvníci se můžou stát kapitánem malé lodi, účastníkem
vyhlídkové plavby, půjčit si kolo, nebo si pouze užít pohodu u vody.

Dokončení vltavské vodní cesty vázne
Vodní doprava na Vltavě má dlouhou tradici. Voroplavba pro přepravu dřeva a dalších nákladů,
příležitostně i osob, je na Vltavě provozována od 16. století. Skutečný rozvoj plavby
parníků nastal na Vltavě až v první polovině 19. století, po regulačních a splavňovacích pracích
prováděných firmou Lanna, která provozovala i vlastní dopravu. Podmínky pro lodní dopravu se
ovšem zásadně změnily výstavbou Vltavské kaskády, která v některých úsecích plavbu
umožnila nebo usnadnila, v jiných naopak ztížila nebo zcela znemožnila. Tímto příkladem je
právě úsek mezi Českými Budějovicemi a Orlickou přehradou.

Stávající stav projektu opětovného splavnění této části Vltavy od otevření nové plavební komory
v Hněvkovicích v květnu 2017 vázne. Hlavními problémy zůstává především modernizace
lodního výtahu na Orlické přehradě, prohloubení plavební dráhy v úseku Podolí – Kořensko a
výstavba nového mostu přes řeku v Týně nad Vltavou, který by umožnil proplout i větším lodím.
Na všechny zmíněné akce jsou již připravené projekty a ministerstvo dopravy společně
s Povodím Vltavy a Ředitelstvím vodních cest (ŘVC) bude projekty v nejbližší době realizovat.
Zároveň ŘVC v letošním roce plánuje novou čerpací stanici v přístavu v Hluboké nad Vltavou a
také vypouštění odpadních vod. Stále však chybí plavební komora do centra města České
Budějovice a přístavní hrana, která by návštěvníkům zaručila stání delší než 15 minut.
Jihočeská hejtmanka Ivana Stráská nedávno v reakci na tuto situaci konstatovala, že:
„Nepožadujeme po státu nic víc, než aby naplnil znění zákona, který stanovuje, že Vltava je
dopravně významnou využívanou vodní cestou. A to pro výletní lodě i individuální turistickou a
sportovní plavbu do výtlaku 300 tun.“

Rozvoj plavby má přitom již nyní pozitivní vliv na rozvoj celého regionu, což ukazují i statistická
data. Projekt splavnění Vltavy je i součástí Memoranda o spolupráci, které loni v prosinci
podepsaly Jihočeský a Středočeský kraj s cílem propojit tyto dva sousední regiony i po vodě.
Od pramene na šumavské Kvildě až k soutoku s Labem u Mělníka má Vltava 430 kilometrů,
které nabízejí bezpočet zážitků a aktivit, na vodě, pro pěší, cyklisty nebo lyžaře. A představit
Vltavu jako jednotný ucelený turistický cíl od Šumavy až po Mělník, přilákat k řece nové domácí
i zahraniční návštěvníky a podpořit rozvoj turistické infrastruktury po celém jejím toku, je proto
cílem nově zahájeného nadregionálního projektu „Vltava, řeka plná zážitků“. Jeho garantem je
JCCR, jejím partnerem pak Středočeská centrála cestovního ruchu (SCCR). Projekt se netýká
pouze vlastní řeky jako vodní cesty, ale také cyklotras, památek, atraktivit a turistické
infrastruktury kolem ní. (tz)

Foto Jihočeská centrála cestovního ruchu

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *