Lemuří eldorádo ukončí v zoo školní rok. Už ve středu 20. června!

Na středu 20. června jsou zvány děti z mateřských a základních škol, dětských domovů, azylových domů, mateřských dětských center i široká veřejnost do ZOO Plzeň. Právě v Zoologické a botanické zahradě města Plzně totiž připravuje Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, který zajišťoval čerpání finančních prostředků z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (ROP Jihozápad), ukončení školního roku. Akce s názvem Lemuří eldorádo se může zúčastnit kdokoli, kdo do plzeňské ZOO zavítá.

„Od 9.30 do 15 hodin bude pro děti připraveny soutěže a hry – vědomostní i pohybové. Epicentrem soutěží a zábavy bude prostor afrických a asijských expozic před výběhem žiraf budou. Na témže místě si děti budou moci nechat namalovat kresby na obličej. V 10.15 budeme v pavilonu Madagaskar křtít mládě Lemura rákosového – nejvzácnějšího druhu lemura na světě,“ uvedla Michaela Šímová, ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad.

Den dětí v ZOO Plzeň, podpořený Plzeňským a Jihočeským krajem, se bude konat od 9 do 17 hodin.Po celý den bude pro veřejnost připraven bohatý program, který v 9.30 zahájí předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad a náměstek hejtmana Plzeňského kraje Ivo Grüner v Amfiteátru Lochotín.Při zahájení bude v amfiteátru zároveň promítán unikátní film o záchraně antilopy Derbyho.

Plzeňská ZOO byla v uplynulých letech významně zrekonstruována a rozšířena, a to právě díky podpoře z ROP Jihozápad. Před osmi lety získala více než stodvacetimilionovou dotaci na projekt Africké a asijské expozice Zoologické a botanické zahrady města Plzně. Díky němu byly vybudovány tři nové tematické okruhy pro návštěvníky ZOO Plzeň: Africká savana, Africký rovníkový prales a Asijská step.

„Každý okruh představuje návštěvníkům v rámci jednotlivých pavilonů podobu těchto oblastí, včetně typické fauny i klimatických podmínek. V prvních dvou etapách projektu bylo postaveno jedenáct nových pavilonů a ubikací, sestaveny dvě velké voliéry a menší voliéry pro drobné ptactvo. Ve třetí etapě nechala ZOO Plzeň upravit venkovní výběhy pro zvířata ustájená v nových pavilonech,“ řekl Ivo Grüner.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *