Křižovatka Americká – Sirkova je hrozná, řekli zastupitelé. Její obnova se stromy i lavičkami se už rýsuje

Revitalizace významného území v bezprostřední blízkosti přestupního uzlu u vlakového nádraží. Požadavky na jednotné okolí křižovatky Americká – Sirková – Šumavská – Mikulášská v centru města dostala základní obrysy. Zastupitelstvo města Plzně schválilo studii zpracovanou městskými architekty z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, která určuje konkrétní kroky pro obnovu a rozvoj území materiály, výsadbu stromů, dostatek laviček a dalšího mobiliáře odrážejí stanovené cíle na rozvoj území i podněty od občanů z červnového plánovacího dne a online hlasování. Návrh dále určuje umístění lehkých dočasných staveb pro potřeby infocentra a jiných služeb a pamatuje i na přechody, nové chodníku, trasy pro cyklisty a jiná opatření pro rozvoj území.

Veřejný prostor nadregionálního přestupního uzlu Hlavní nádraží, který je situován na pozemcích v sousedství křižovatky Americká – Sirková a na pozemcích v části ulic Šumavská a Mikulášská je jedním z hlavních veřejných prostorů centrální části Plzně. Je to prostor dokonce nadregionálního významu, kterým denně projde více než 30 tisíc lidí ve vazbě na žst. Plzeň hlavní nádraží, zastávky dvou páteřních tramvajových linek a pěti páteřních trolejbusových linek. Prostor má vazby na dvě hlavní pěší trasy směřující z přestupního uzlu Hlavní nádraží do historického centra města či na pěší trasy do mimořádně navštěvovaného pivovaru Prazdroj a na fotbalový stadion ve Štruncových sadech. Současný stav místa je po dokončení 1. stavby a před dokončením 2. stavby železničního uzlu Plzeň dosud nevyhovující významu této zóny, proto je nutné co nejdříve přistoupit k jeho revitalizaci a umožnit vznik prostoru, který bude důstojnou hlavní branou do města, dobrou adresou a především moderním přestupním uzlem veřejné dopravy.

„V následujících letech 2019 až 2022 ovlivní toto území ještě dvě připravované veřejné stavby. Výstavba výpravní budovy autobusového terminálu, ve které vznikne centrální prodejna Plzeňské karty a informační centrum města Plzně a zřejmě i IC Plzeňského kraje,“ uvedl Petr Náhlík, náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí a dodal: „Druhou stavbou bude rekonstrukce výpravní budovy žst. Plzeň Hlavní nádraží ze strany SŽDC nákladem zhruba jedna miliarda korun. Prvního jednání o přípravě tohoto projektu jsem se zúčastnil minulý týden.“

Pro obě stavby bude nutné umožnit vybudovat zařízení stanoviště v prostoru mezi Šumavskou a Mikulášskou třídou. Z toho důvodu je nutné zároveň připravit provizorní i cílové řešení.

Vzhledem k tomu, že od 9. 12. 2018 začne sloužit veřejné dopravě autobusový terminál Hlavního, a vzhledem k tomu, že bylo zahájeno zpracování komplexního návrhu na revitalizaci. bylo rozhodnutím zastupitelstvo města Plzně převedeno  rozhodování o tomto území z orgánů samosprávy obvodů Plzeň 2 – Slovany a Plzeň 3 na orgány města s tím,  že příjem z pronájmu pozemků zůstane příjmem městských obvodů.

„Schválení studie představuje další krok v dlouhé cestě za kvalitním rozvojem území mezi Americkou ulicí, Denisovým nábřežím a Nádražní ulicí. I když se návrh věnuje pouze jeho části, přibližně třem hektarům v majetku města Plzně, můžeme právě díky městskému vlastnictví přistoupit k jeho oživení relativně rychle. Tuto iniciativu ze strany města považuji za zásadní impulz, který může pomoci celému řešenému území,“ vysvětlil technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

Odsouhlasená studie obsahuje řadu konkrétních návrhů, které komplikovanému území prospějí. „Při práci jsme vycházeli ze čtyř cílů rozvoje, podle kterých by místo mělo být důstojnou bránu do města, dobrou adresu, moderním přestupním uzlem a bezpečným místem, které půjde dlouhodobě udržet. V potaz jsme brali také podněty více než 60 občanů, kteří se s námi zúčastnili červnového plánovacího dne přímo na Americké ulici a 180 hlasujících z návazné ankety na webu ukr.plzen.eu,“ řekla ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká.

„Ve studii řešíme plzeňský veřejný prostor nadregionálního významu, jedná se totiž o bezprostřední okolí nového přestupního uzlu u hlavního vlakového nádraží. Toto území nemá v současné době živý funkční kontakt s okolní zástavbou a tvoří jakousi pustinu. Tou denně bez zastavení pěšky doslova proběhne přibližně 30 tisíc lidí nejen ve vazbě na vlakové nádraží, ale i zastávky tramvají a trolejbusů a taktéž na pěší trasy do historického centra či k pivovaru a fotbalovému stadionu,“ přiblížil řešené území architekt z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Jaroslav Holler.

Současný stav místa je natolik neutěšený a nevyhovující, že revitalizaci nelze dále odkládat. „Pro zlepšení navrhujeme řešení prostoru v jedné úrovni, tedy bez mimoúrovňových ramp a nebezpečných zákoutí. Nezapomínáme ani na jednotný standard materiálů, mobiliáře a výsadeb s velkým množstvím stromů. V návrhu rovněž upravujeme pobytové plochy navazující na zástavbu a řešíme nutnou vybavenost území prostřednictvím lehkých dočasných staveb pro zázemí infocentra a jiných služeb. Dále je navrženo doplnění křižovatky Americká – Sirková o přechody a místa pro přecházení, vytvoření chodníku podél Sirkové ulice a doplnění tras pro cyklistickou dopravu v celém území. Nakonec pro fungování přestupního uzlu u hlavního nádraží a zajištění plynulosti MHD je navrženo vyloučení tranzitní individuální automobilové dopravy v úseku Šumavské ulice mezi Nádražní a Vocelovou ulicí,“ popsal Jaroslav Holler.

Cílem studie je prostřednictvím kvalitního architektonického a materiálového řešení dosáhnout co nejrychlejšího oživení daného veřejného prostranství tak, aby odpovídalo významu místa a vytvořilo podmínky pro další kvalitní rozvoj celého území. Studie podrobněji řeší ústřední prostor rozsáhlejší lokality, pro kterou byla v roce 2017 odsouhlasena zastupiteli územní studie Plzeň, Americká – Sirková. Studie pracuje s veřejným prostorem o velikosti přibližně tři hektary, který je ve vlastnictví statuárního města Plzně. Návrhy na jeho revitalizaci reflektují čtyři definované cíle rozvoje prostoru a podněty od obyvatel, kteří se zapojili během červnového plánovací dne a následného online hlasování na webu ukr.plzen.eu. (tz)

Repro MMP

Mohlo by se vám líbit...

1 odpověď

  1. Zdenka napsal:

    Velmi frkventovane misto a opet chybi dostatecne mnozstvi verejnych toalet tak, jako je to vsude v Plzni.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *