Končí uzavírka opravované Sedláčkovy ulice v centru Plzně. Doprava se tam vrátí v sobotu

Další část Sedláčkovy ulice v  centru Plzně je zrekonstruována, v  sobotu 15. prosince 2018 se tato frekventovaná silnice opět otevře řidičům. V  souvislosti s  tím se změní průjezdnost lokality. Jiná organizace dopravy začne platit při jízdě Prešovskou ulicí do centra, kdy již nebude možné jet rovně na náměstí Republiky, na náměstí se nepojede ani z  Riegrovy ulice. Naopak Sedláčkova ulice se stane plně průjezdnou až do Veleslavínovy ulice a bude v  ní možné opět zaparkovat. Otevření opravené komunikace zlepší obslužnost centra.

Rekonstrukce Sedláčkovy ulice byla rozdělena do pěti bloků, přičemž nyní jsou dokončeny čtyři z  nich. Poslední blok v  úseku Veleslavínova ulice až sady 5. května bude dodělán příští rok na jaře. Město už v  minulosti nechalo zrekonstruovat k  Sedláčkově ulici přiléhající Riegrovu a Bezručovu ulici.

Podle náměstka primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Michala Vozobule čekají na řidiče od 15. prosince, tedy zprůjezdněním Sedláčkovy ulice, změny v  dopravě. „Po dobu rekonstrukce se mohlo při jízdě Prešovskou ulicí směrem do centra buď odbočit doprava do Bezručovy ulice, nebo jet rovně na náměstí Republiky. Do Sedláčkovy ulice řidič nyní směl pouze s  kartou rezidenta nebo jako host hotelu Central, v  tomto případě z  ní pak vyjel kolem hotelu na náměstí. Nově se nyní otevírá celá Sedláčkova ulice, dopravně se tak vrací stav před rekonstrukcí,“ vysvětlil Michal Vozobule.

Pojedou-li tedy řidiči Prešovskou ulicí, nebude možné jet rovně na náměstí, ale mohou zabočit buď doprava do Bezručovy ulice, anebo doleva do Sedláčkovy ulice. Řidiči jedoucí Sedláčkovou ulicí už neprojedou Riegrovou ulicí kolem Hotelu Central na náměstí, ale budou pokračovat rovně až do Veleslavínovy ulice. „Nově bude možné opět v  Sedláčkově ulici parkovat,“ doplnil Michal Vozobule.

Rekonstrukce Sedláčkovy ulice byla zahájena v  září 2017. Stavební práce za 25,3 milionu korun bez DPH pro město provádí firma EUROVIA CS, a. s. „Vozovka je zhotovena z nových žulových dlažebních kostek a  chodníky jsou vyskládané z  původní takzvané plzeňské dlažby. Součástí projektu je i  nové veřejné osvětlení a  další úpravy odvodnění vozovky. V rámci stavby byla také provedena sanace stávající kanalizační stoky, zrekonstruovány byly domovní přípojky,“ přiblížil technický náměstek primátora Pavel Šindelář. Akce je výjimečná v  tom, že se podařilo sdružit tři investory, a to město Plzeň, Vodárnu Plzeň a  společnost Innogy, která prováděla výměnu plynovodního řadu. Z  celkové částky 25,3 milionu korun bez DPH jde z  rozpočtu Odboru investic Magistrátu města Plzně částka 15,8 milionu korun bez DPH, zbylou část uhradí Vodárna Plzeň. Poslední, pátý úsek rekonstrukce od Veleslavínovy ulice po sady 5. května, dokončí firma po zimní přestávce do července příštího roku. (tz)

Foto MMP

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *