Jak se lépe starat o seniory? – zamýšlí se docentka Milada Emmerová (ČSSD), exministryně zdravotnictví a bývalá hejtmanka

Kdo jsou vlastně senioři a seniorky?
Seniorský věk lze také označit jako věk důchodový. Známe také definici, co značí věk biologický. Ten se ale od údajů rodného čísla liší: je to ten pocit a faktický stav na „kolik se cítíte“.

Jaké kvality obsahuje biologický věk a jak se o jejich zlepšování chce postarat nové krajské zastupitelstvo Plzeňského kraje?

 1. Jde především o mobilitu – to je schopnost pohybu, záruka soběstačnosti.
  2. Hovoří se také o vitalitě – to je schopnost aktivního stárnutí.
  3. Všechny kvality seniorského věku jsou podmíněny zrakovou a sluchovou kapacitou – říká se, že slepý člověk je odloučený od věcí, zatímco hluchý od lidí. Co je horší? Zkusme si zapnout televizi bez zvuku… zatímco slepému udělá podobnou službu sluchadlo a vysílání rozhlasu.
  4. Důležitým kritériem je také nezhoršená chápavost, vnímavost k informacím a pokynům.
  5. Důležitá je také uvědomělá péče o chůzi v dobré obuvi, a tak zabránit pádům, které často kvalitní život mohou bleskově rychle ohrozit.
  6. Velmi důležitou kvalitou je také životní optimismus a stále se na něco těšit…

Jak se o seniory lépe starat?
Jak bychom se měli o seniory tedy lépe starat, aby jejich biologický věk představoval vždy menší číslo, nežli je první dvojčíslí čísla rodného?

Je to dobrá a dostupná medicínská péče včetně prevence. Například pro seniory plánujeme přednostní očkování proti koronaviru, hned po Novém roce, jako rizikové skupině obyvatel! Chceme zlepšit organizaci zdravotní péče, aby byla skutečně dostupná. S tím i upravit jízdní řády dopravních prostředků s ohledem na potřeby seniorů. Nebudeme se vyhýbat pojízdným prodejnám na vesnicích a v periferiích měst. Naopak.

Chceme nadále pěstovat a zdokonalovat seniorskou vitalitu. Akademie a univerzity třetího věku jsou tím správným impulsem k sebezdokonalování i v pokročilém věku. Chceme zvyšovat počet tzv. ajťáků, kteří seniory naučí ovládat moderní počítačovou techniku v rámci přísunu informací a celoživotního vzdělávání.

Budeme pěstovat mezigenerační vztahy v rámci Spolku Soužití 2001, který se oslaví 20 let činnosti. Zahrnuje i zdravotně postižené a sociálně ohrožené. Udržení úrovně sociálních služeb s důrazem na seniory je pak neméně důležité. Tím zajistíme jejich pobyt doma, mezi jejich blízkými. Schopný senior s láskou pečuje o příbuzné děti v předškolním věku, což má velký význam pro oba protějšky.

To, jak se mají žáci a studenti chovat k seniorům nejen v tramvaji je věc výchovy, ale informace chceme šířit i jinými cestami, než jsou rodiče. Aby byli ochotní jim pomáhat asi tak, jako by pomáhali svým prarodičům. Vždyť jde jen o maličkost – i slušné pozdravení, pomoc s nákupem, pomoc s anglickými názvy obchodů je pro seniory něco ohromného.

Kulturní akce pro seniory
Pro seniory chceme také uspořádávat více speciálních kulturních akcí, ke kterým nám pomáhají i dotace náměstka hejtmana Mgr. Honze ze sociálního odboru.

V roce 2009 jsme založili každoroční předvánoční setkávání na Spilce, což je velmi oblíbená akce.

Uspořádejme výstavu ručních prací všeho druhu na krajské úrovni. Samozřejmě, že každého napadne hned Plzeň jako místo konání, ale může jít o výstavu putovní. To vše zajišťujeme a chceme nadále spolupracovat s paní Mgr. Irenou Kadlčíkovou, která je šéfkou detašovaného pracoviště MPSV pro lepší implementaci seniorů a zdravotně postižených do společnosti. Paní Kadlčíková pořádá spolu s lékařem Romanem Svitákem školení pro občany, včetně seniorů, v resuscitační technice, aby ZZS PK nepřijela přes všechny snahy pozdě.

Svazu důchodců děláme populární přednáškové dny, kdy je lékař anebo jiný odborník seznamuje s nejčastějšími chorobnými stavy kolem seniorského věku a s jejich léčením. O tyto přednášky je mimořádný zájem, především z řad seniorů.

Děláme toho dost, ale stále je možné se zlepšovat. Hlavně bychom chtěli více zapojit studenty se zdravotnickým zaměřením ze ZČU a LF UK. Jejich pacienty totiž budou převážně senioři, a tak neuškodí, když je i vyslechnou a budou naplňovat jejich mysl důvěrou.

Současná střední délka života je 79 let, což je významný posun k lepšímu. Snažme se proto, abychom s prodlužováním věku prodlužovali i jeho kvalitu. Nechceme takovou verzi, kterou jsem slyšela při představení Hamleta: „Smrt mu oddálíš, ale život mu neprodloužíš…“ (PR)

Zadavatel: ČSSD / Zpracovatel: Political Booster s.r.o.

 

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *