Hledají se dobrovolníci na březnový Festival světla a dubnový Festival Finále

Plzeňané si už zvykli na sympatické „anděly“ ve žlutých vestách, kteří na větších kulturních akcích dobrovolnicky vypomáhají například informovat účastníky, uvádí hosty do divadelních či filmových sálů, jsou po ruce při organizaci vernisáží či instalaci drobných výstav a různých tvůrčích dílen. Pro blížící se Festival světla BLIK BLIK bude jejich pomoc opět potřeba a organizátoři se proto obrací na veřejnost.

„Na Festivalu světla se každý rok protočí během dvou večerů rozdělených na 4 směny zhruba 30 až 50 dobrovolníků. Jejich hlavním posláním bude směrovat návštěvníky k dalším zastávkám a rozdávat program trasy. Odměnou jim je zážitek z přímé účasti na úspěchu festivalu, někdy také rozhovor s autory děl a kontakt  s organizačním týmem, ale také možnost vidět instalace zblízka a často také jako jedni z prvních,“ vysvětluje koordinátorka Eva Kraftová. Zájemci o takovou pomoc jsou vítáni na emailu andele@depo2015.cz.

Další z větších aktivit, na kterou se již nyní hledají dobrovolníci, je Festival Finále. Toho se každoročně během 6 dní účastní obdobné množství „Strážných andělů“ rozdělených na 3 směny po 4-5 hodinách

Klub aktuálně čítá 50 aktivních členů a dalších 300 pasivních. Aktivity dobrovolníků se během předchozích 3 let vyprofilovaly na spolupráci s nejrůznějšími organizacemi, ale správci programu rádi nabízí další možnosti, které obohatí jak zapojené dobrovolníky, tak subjekty, jimž pomáhají. „Nedávno jsme o možnosti spolupráce hovořili s občanskou iniciativou pro)(hnutí“, doplňuje Eva Kraftová.

Členové dobrovolnického klubu se také pravidelně scházejí, aby sdíleli zážitky z proběhlých akcí, poskytli zpětnou vazbu, dozvěděli se, co se chystá nového a poseděli s přáteli. Za tímto účelem klub navštívil mnohá zajímavá místa po celé Plzni, například Loosovy interiéry, kavárnu Kačaba či Pierot Café, Plzeň zastávka, Městskou plovárnu v Doudlevcích, Plzeňský Prazdroj, Kulturku a další.

Program dobrovolnictví v kultuře projektu Plzeň 2015, nazývaný Klub strážných andělů, je otevřená platforma pro širokou veřejnost, která rozvíjí dobrovolnictví v kultuře v Plzni.

Program vznikl již během přípravných let projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 a za dobu jeho existence se jeho prostřednictvím do pořádání kulturních, vzdělávacích a výzkumných akcí zapojilo více než 500 dobrovolníků. Jenom za rok 2015 věnovali kultuře více než 6 000 hodin svého volného času.

Klub strážných andělů funguje i nadále a jeho domovskou scénou se stalo DEPO2015. Činnost dobrovolníků se však kromě aktivit organizace Plzeň 2015 zaměřuje na podporu dalších kulturních organizací a institucí jako jsou například Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, aktivity spolku Pěstuj prostor, francouzská Aliance Plzeň, Západočeské muzeum v Plzni, Žongléros Ansámbl, Festival Finále, Moving Station, Skrytá Plzeň či Tanec Praha. (tz)

Ilustrační foto

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *