Do Plzně se sjedou odborníci k otázkám práv dětí

Právům dětí bude ve čtvrtek 23. března patřit západočeská metropole. Na Krajském úřadu Plzeňského kraje pořádá nestátní nezisková organizace DOMUS – Centrum pro rodinu, z. s., už sedmý ročník odborné konference na téma Praktické otázky výkonu dětských práv. Do Plzně se sjedou přední čeští odborníci z oblasti psychologie, práva a sociální práce. O dopadech střídavé péče na dítě promluví uznávaný psycholog PhDr. Václav Mertin,ten se bude věnovat i právům dětí v oblasti vzdělávání. O praktické postřehy k problematice ochrany práv dětí se podělí PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., a téma dítěte jako dědice dopodrobna osvětlí JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D., ze Západočeské univerzity.

Konference, jenž se koná se pod záštitou náměstka hejtmana pro oblast sociálních věcí Mgr. Zdeňka Honze, se již tradičně zúčastní odborníci ze státní i nestátní sféry, studenti, jsou ale vítáni všichni, které téma dětských práv zajímá.

„Konference bývá velmi podnětná jak po stránce profesní, tak i lidské. Profesionálové z pomáhajících profesí se zde vzájemně setkávají a vyměňují si zkušenosti.  Na konferenci rádi přicházejí i studenti, kteří tak získají aktuální postřehy z praxe.V neposlední řadě konference poskytujeprostor pro sdílení zkušeností i na méně formální úrovni,“ říká ředitelka organizace DOMUS – Centrum pro rodinu, z. s., Mgr. Romana Svobodová. Téma práv dětí považuje za mimořádně důležité: „Děti mají svoje práva a dospělí by je měli nejen znát, ale také respektovat a dodržovat. Rodiče a dospělí často hájí především svoje práva, na práva dětí zapomínají. Naše organizace poskytuje služby právě proto, že dětem jsou odepírána základní práva: právo na rodinu a na řádnou výchovu, právo na vzdělání, právo být slyšeno a podílet se na rozhodování v otázkách, kterého se ho dotýkají, a mnoho dalších.“

Dodržovat práva dětí znamená chránit jejich budoucnost. Tento postoj je i základním poselství projektu „Hlasy dětí – a co s tím uděláme?“, který touto konferencí zakončuje svoje aktivity.„Ty se týkají posilování povědomí české veřejnosti o právech ohrožených dětí. Práva dětí nevidíme černobíle jako něco, co proti sobě staví děti a rodiče, děti a učitele, děti a sociální pracovníky. Vycházíme ze skutečných příběhů dětí, s nimiž naše organizace pracuje. Proto jsme pozvali odborníky, kteří zmapují vývoj chápání dětských práv a možnosti jejich dodržování. Budeme se věnovat i aktuálním a palčivým otázkám, jakou je situace matek samoživitelek a realizace inkluze ve školství,“ dodává k programu konference Mgr. Romana Svobodová.

Na závěr konference budou detailně představenyprávě výstupy úspěšného projektuHlasy dětí – a co s tím uděláme?, v jehož rámcivznikly atraktivní krátké animované filmy inspirované skutečnými příběhy o porušování práv dětí. Při své práci je jako didaktické pomůcky nejvíce využívají učitelé, vedle toho vznikly i terapeutické pomůcky a metodiky, s nimiž mohou pracovat psychologové, terapeuti a další profesionálové.

 

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *